Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Čhit Phūmisak : khwāmsongčham læ khon runmai / จิตร ภูมิศักดิ์ : ความทรงจำและคนรุ่นใหม่ / บรรณาธิการ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.

Kānsammanā wichākān 80 pī Čhit Phūmisak Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai) Suthāchai Yimprasœ̄t. Charnvit Kasetsiri, Bandit Čhanthasrīkham. Thamrongsak Phētlœ̄t'anan, Chūsak Phattharakunwanit. Thanāphon ʻIusakun. 'Aidā 'Arunwong. Salaktham Tōčhirākān. Danai Plō̜iphlāi. Kēngkit Kitirīanglāp. Thikān Sīnārā. Sirōt Khlāmphaibūn. Yukti Mukdāwičhit. Bāyan ʻImsamrān, Winlā Wilaithō̜ng. Kamphon Čhampaphan. Suchīlā Tanchainan. by การสัมมนาวิชาการ 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ (2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2499-2560 | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | บัณฑิต จันทศรีคำ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ | ธนาพล อิ๋วสกุล | ไอดา อรุณวงศ์ | สลักธรรม โตจิราการ | ดนัย พลอยพลาย | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ธิกานต์ ศรีนารา | ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ | ยุกติ มุกดาวิจิตร | บาหยัน อิ่มสำราญ, 2501- | วิลลา วิลัยทอง | กำพล จำปาพันธ์ | สุชีลา ตันชัยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : 6 Tulā Ramlưk, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : 6 ตุลารำลึก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 643418 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Fā dīao kan. Pī thī 17, chabap thī 2 Karakadākhom-Thanwākhom 2562. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 17, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.

Chātrī Prakitnonthakān. Čhakkrit Sangkhamanī. Thanāwi Chōtpradit. Thanāphon ʻIusakun. Kukrit Pramoj, M.R., Narit Čharatčhanyāwong. Supphalak Kānčhanakhundī. Phakwadī Wīraphātphong. by ชาตรี ประกิตนนทการ | จักรกริช สังขมณี | ธนาวิ โชติประดิษฐ | ธนาพล อิ๋วสกุล | คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538 | นริศ จรัสจรรยาวงศ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | ภัควดี วีระภาสพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Fa Diao Kan, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฟ632 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544