ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi sētthakit rawāng prathēt : GATT læ WTO : botthūapai / กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Thatchamai Thō̜ngʻurai, by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610 .ท62 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2560 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Prachākhom ʻĀsīan (ASEAN Community) nai mummō̜ng khō̜ng sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Surakīat Sathīanthai / ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย / เรียบเรียงโดย ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Thatchamai Thō̜ngʻurai, Saranrom Institute of Foreign Affairs. by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504- | มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Other title: ASEAN Community.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ท624 2555 (1).

ห้องสมุด:
Ramlưk 100 pī Piyamahārāchānusō̜n : botrīan khwāmyūrō̜t khō̜ng chāt thāmklāng khwāmkhatyǣng : rāingān kānsammanā chœ̄ng wichākān / รำลึก 100 ปี ปิยมหาราชานุสรณ์ : บทเรียนความอยู่รอดของชาติท่ามกลางความขัดแย้ง : รายงานการสัมมนาเชิงวิชาการ / จัดโดย กองทัพเรือ ... [และอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ทัชชมัย ทองอุไร].

kānsammanā chœ̄ng wichākān rư̄ang "Ramlưk 100 pī Piyamahārāchānusō̜n : botrīan khwāmyūrō̜t khō̜ng chāt thāmklāng khwāmkhatyǣng" Krung Thēp...) Tashmai Thongurai, Thailand. Royal Thai Navy. Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusāowarī Ratchakān thī 5 na Pō̜m Phra Čhunlačhō̜mklao. by การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "รำลึก 100 ปี ปิยมหาราชานุสรณ์ : บทเรียนความอยู่รอดของชาติท่ามกลางความขัดแย้ง" (2553 : กรุงเทพฯ) | ทัชชมัย ทองอุไร, 2504- | ไทย. กองทัพเรือ | มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Samut Prākān ] : Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusāowarī Ratchakān thī 5 na Pō̜m Phra Čhunlačhō̜mklao, 2553 [2010] Publication: [สมุทรปราการ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.3.จ7 ก628 2553 (1).

ห้องสมุด:
Kānchai prayōt khō̜ng Prathēt Thai čhāk khō̜pbot wā dūai kānhai khwāmchūailư̄a thāng theknik læ khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai khwāmtoklong khēt kānkhā sērī / การใช้ประโยชน์ของประเทศไทยจากข้อบทว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความร่วมมือระหว่างประเทศในความตกลงเขตการค้าเสรี / ทัชชมัย ทองอุไร หัวหน้าโครงการวิจัย ; ชโยดม สรรพศรี, ปิยวรรณ สุขศรี นักวิจัย

Thatchamai Thō̜ngʻurai. Chayōdom Sapphasī. Piyawan Suksī. Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504- | ชโยดม สรรพศรี | ปิยวรรณ สุขศรี, 2520- | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1713 .ท62 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544