ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
[Ayutaya = , อยุธยา /   การพิมพ์: Samutprakan, Thailand : Toyota Thailand Foundation, 2008 . 353 p. : , Translation of: Discovering Ayutthaya. 2007. | Reprint. Originally published: 2007. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2008 645151] (1),

ห้องสมุด:
A biography of King Naresuan the Great / โดย Damrongrachanuphap, การพิมพ์: Bangkok, Thailand : Toyota Thailand Foundation [and] Foundation for the Promotion of Social Science and Humanities Textbooks Project, 2008 . xxxiii, 213 p. : , Translation of: พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. 2493. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS577.22.N37 D36] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS577.22.N37 D36] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS577.22.N37 D36] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS577.22.N37 D36] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The writings of Prince Damrong Rajanubhab : , a chronology with annotations / โดย Breazeale, Kennon. การพิมพ์: Bangkok, Thailand : Foundation for the Promotion of Social Science and Humanities Textbooks Project and Toyota Thailand Foundation, 2008 . 60 p. : , English with some Thai. | Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS578.32.D36 B742] (2), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 2008 520565] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS578.32.D36 B742] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS578.32.D36 B742] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS578.32.D36 B742] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455