Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai phrō̜m dūai kotmāi ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

Sārōt Ninkhēt. Wanidā Phǭnphaibūn. by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Edition: Phim khrang thī 1, kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: 160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai Other title: 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi thīdin pāmai ʻēkkasān sitthi nai thīdin læ kāntrūat phisūt sitthi nai thīdin phrō̜m dūai khamphiphāksā sān dīkā læ kham winitchai khō̜ng Khana Kammakān Kritsadīkā / c Wanidā Phǭnphaibūn. คำอธิบายกฎหมายที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดินและการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดิน พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา / วนิดา พรไพบูลย์.

Wanidā Phǭnphaibūn. by วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, , [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : ʻIntœ̄ Buk, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3056 .ว36 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2012 658391 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544