ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phūmmithat thī plīanplǣng nai phūmiphāk ʻĒchīa Tawanʻō̜k læ ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai-phư̄akhrai phư̄aʻarai : phahukhamtō̜p tō̜ rǣngkotthap khō̜ng krasǣlōkāphiwat / ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เพื่อใคร เพื่ออะไร : พหุคำตอบต่อแรงกดทับของกระแสโลกาภิวัตน์ / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ บรรณาธิการ = Changing contours in East and Southeast Asia-what's for? what's next? : multiplied answer to oppressive forces of globalisation / Wararak Chalermpuntusak, editor.

Wararak Chalermpuntusak. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. Sūn ʻĀsīan læ Kānrawāng Prathēt Sưksā. by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sūn ʻĀsīan læ Kānrawāng Prathēt Sưksā Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Changing contours in East and Southeast Asia-what's for? what's next? : multiplied answer to oppressive forces of globalisation.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM831 .ภ74 2558 (1).

ห้องสมุด:
Maimī khwāmsamānnachan nai khwāmsamphan rawāng prathēt? : kānsưksā thritsadī khwāmsamphan rawāng prathēt nai prathēt Thai / ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทร พูนขำ, บรรณาธิการ.

Čhittiphat Phūnkham. Thammasat University. Faculty of Political Science. ʻAnēk Laothammathat, Kitti Prasœ̄tsuk. Chulacheeb Chinwanno. Supphamit Pitiphat. Sō̜rawit Chainām. Pō̜ngkhwan Sawatdiphak. Wararak Chalermpuntusak. Khōrin Fư̄angkasēm. Kullada Mead. by จิตติภัทร พูนขำ | เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | กิตติ ประเสริฐสุข | จุลชีพ ชินวรรโณ | ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | สรวิศ ชัยนาม | ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | โคริน เฟื่องเกษม | กุลลดา มี้ด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khwām chư̄am yōng thīmāk kwā kāiyaphāp : phalang phlak (thī ʻō̜n bao) khō̜ng mō̜radok thāng prawattisāt læ ngǣmum thāng watthanatham / ความเชื่อมโยงที่มากกว่ากายภาพ : พลังผลัก (ที่อ่อนเบา) ของมรดกทางประวัติศาสตร์และแง่มุมทางวัฒนธรรม / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ บรรณาธิการ = More than geographical connectivity : a (subtly) driving force from historical legacies and cultural aspects / Wararak Chalermpuntusak, editor.

by Yasui, Hiroshi | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | Wararak Chalermpuntusak | นิธิ เนื่องจำนงค์ | Niti Nerngchamnong | สมชัย เย็นสบาย | Somchai Yensabai | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | Kengkij Kitirianglarp | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา | Sukhothai Thammathirat Open University. School of Political Science. Centre for ASEAN and International Studies.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburi : Centre for ASEAN and International Studies, School of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: More than geographical connectivity : a (subtly) driving force from historical legacies and cultural aspects.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS526.7 .ค56 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544