Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khrōngkān phatthanā chumchon tonbǣp phư̄a kānwāngphǣn læ damnœ̄n ngān dān phūsūngʻāyu yāng mī prasitthiphāp khlattœ̄ sangkhom phūsūngwai (aging society) khō̜mūn prachākō̜n phūsūngʻāyu Tambon Nālư̄ang ʻAmphœ̄ Wīangsā Čhangwat Nān khō̜mūn chœ̄ng parimān læ chœ̄ng khunnaphāp : [rāingān phon kānsưksā] / โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการวางแผนและดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ คลัสเตอร์สังคมผู้สูงวัย (aging society) ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ : [รายงานผลการศึกษา] / หัวหน้าโครงการ วิพรรณ ประจวบเหมาะ ; นักวิจัย วิราภรณ์ โพธิศิริ, มาลินี วงษ์สิทธิ์.

Vipan Ruffolo. Malinee Wongsith. Wiraporn Pothisiri. Čhulālongkō̜nmahāwitthayāla. Witthayālai Prachākō̜nsāt. by วิพรรณ รูฟโฟโล | มาลินี วงษ์สิทธิ์ | วิราภรณ์ โพธิศิริ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Prachākō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท95น9 ว636 2554 (1).

ห้องสมุด:
Plǣng phon kānwičhai sū kānphatthanā ngān dān phū sūngʻāyu / แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Wiphan Pračhūapmo̜. by วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phǣn yutthasāt kānsanapsanun kānphatthanā khunnaphāp chīwit phū sūngʻāyu phư̄a rō̜ngrap sangkhom sūngwai / แผนยุทธศาสตร์การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย / วิพรรณ ประจวบเหมาะ ... [และคนอื่นๆ].

Wiphan Rūpfōlō. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Witthayālai Prachākō̜nsāt. by วิพรรณ รูฟโฟโล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Prachākō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ผ836 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544