ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540 . 375 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (9), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (7),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2553 . 24, 518 หน้า : , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับแก้ไขและปรับปรุง 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Shelving Cart [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 2010 562765] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายสิ่งพิมพ์โครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย, 2535 . ก-ณ, 345 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 1992 261533] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (9),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2553 . 24, 518 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553] (9),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)