Your search returned 4 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
บทความของและเกี่ยวกับ ม.จ. สิทธิพร กฤดากร.

by สิทธิพร กฤดากร, ม.จ, 2426-2514.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2514Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: S417 .ส6] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: S417 .ส6] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: S417 .ส6] (1).

Open Library:
ผลกระทบจากการประกันราคาและพยุงราคาข้าวเปลือกและการกำหนดราคาข้าวสารต่อการทำนาและรายได้ของชาวนา.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กองเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2520Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC .ก754ผ43] (1).

Open Library:
ภาวะหนี้สินของชาวนาและการค้าข้าวในภาคกลางประเทศไทย พ.ศ. 2500-2501.

by อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2466-2525.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร, 2501Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1513 .อ7 2501] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD1513 .อ7 2501] (2).

Open Library:
รายงานผลการสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวเปลือก ปี 2509-2510 (Survey report on cost of paddy rice production, 1966-1967) โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, 2510Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD9066.ท92 ส65] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)