ผลการค้นหาของคุณมี 20 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Analysing qualitative data in psychology /   การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2007 . xvi, 275 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [BF76.5 .A53] (1),

ห้องสมุด:
Analysis in qualitative research / โดย Boeije, Hennie, การพิมพ์: London : Sage, 2010 . xii, 223 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .B584] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .B584] (1),

ห้องสมุด:
Analyzing qualitative data : , systematic approaches / โดย Bernard, H. Russell การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2010 . xxi, 451 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .B417] (1),

ห้องสมุด:
Applying qualitative methods to marketing management research /   การพิมพ์: Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan, 2004 . xx, 292 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.13 .A66] (1),

ห้องสมุด:
The art & science of interpreting market research evidence / โดย Smith, David Van Lloyd. การพิมพ์: Chichester, England : Wiley, 2004 . x, 236 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.2 .S65] (1),

ห้องสมุด:
Doing a successful research project : , using qualitative or quantitative methods / โดย Davies, Martin Brett, การพิมพ์: Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan, 2007 . xiv, 274 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .D342] (1),

ห้องสมุด:
Essential guide to qualitative methods in organizational research /   การพิมพ์: London : Sage Publications, 2004 . xviii, 388 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HM786 .E87] (1),

ห้องสมุด:
Interviews in qualitative research / โดย King, Nigel. การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2010 . viii, 248 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H61.28 .K56] (1),

ห้องสมุด:
An introduction to qualitative research / โดย Flick, Uwe, การพิมพ์: London : Sage Publications, 2006 . xii, 443 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .F57 2006] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [H62 .F57 2006] (1),

ห้องสมุด:
Keywords in qualitative methods : , a vocabulary of research concepts / โดย Bloor, Michael, การพิมพ์: London : Sage, 2006 . vii, 195 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .B564] (1),

ห้องสมุด:
New approaches to qualitative research : , wisdom and uncertainty /   การพิมพ์: Abingdon [England] : Routledge, 2010 . xiv, 181 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [LB1028 .N49 2010] (1),

ห้องสมุด:
The practice of qualitative research / โดย Hesse-Biber, Sharlene Nagy. การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2006 . x, 404 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .H396] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [H62 .H396] (1),

ห้องสมุด:
Qualitative market research : , principle and practice /   การพิมพ์: London : Sage, 2002 . 7 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.2 .Q35] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.2 .Q35] (1),

ห้องสมุด:
Qualitative marketing research : , a cultural approach / โดย Moisander, Johanna. การพิมพ์: London : Sage Publications, 2006 . xi, 227 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.2 .M615] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.2 .M615] (1),

ห้องสมุด:
Qualitative marketing research /   การพิมพ์: London : Sage, 2005 . xii, 239 p. : , Includes bibliographical references and index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.2 .Q354 2005] (1),

ห้องสมุด:
Qualitative methods in business research / โดย Eriksson, Paivi. การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2008 . xii, 337 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD30.4 .E75] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD30.4 .E75] (1),

ห้องสมุด:
Qualitative research : , a guide to design and implementation / โดย Merriam, Sharan B. การพิมพ์: San Francisco : Jossey-Bass, 2009 . xvi, 304 p. , Revised and expanded of: Qualitative research and case study applications in education. c1998. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [LB1028 .M375 2009] (1),

ห้องสมุด:
A realist approach for qualitative research / โดย Maxwell, Joseph Alex, | Maxwell, Joseph A., การพิมพ์: Thousand Oaks : SAGE Publications, 2012 . xiii, 222 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .M34 2012] (1),

ห้องสมุด:
Research methods for everyday life : , blending qualitative and quantitative approaches / โดย VanderStoep, Scott W. การพิมพ์: San Francisco : Jossey-Bass, 2009 . xviii, 330 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .V323] (1),

ห้องสมุด:
Using visual data in qualitative research / โดย Banks, Marcus. การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2007 . xiii, 142 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .B323] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)