ผลการค้นหาของคุณมี 106 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Qualitative research : , the essential guide to theory and practice / โดย Savin-Baden, Maggi, การพิมพ์: Abingdon : Routledge, 2013 . xxxi, 569 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [LB1028 .S18 2013] (1),

ห้องสมุด:
Analysing qualitative data in psychology /   การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2007 . xvi, 275 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [BF76.5 .A53] (1),

ห้องสมุด:
Analysis in qualitative research / โดย Boeije, Hennie, การพิมพ์: London : Sage, 2010 . xii, 223 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .B584] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .B584] (1),

ห้องสมุด:
Analyzing qualitative data : , systematic approaches / โดย Bernard, H. Russell การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2010 . xxi, 451 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .B417] (1),

ห้องสมุด:
Applying qualitative methods to marketing management research /   การพิมพ์: Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan, 2004 . xx, 292 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.13 .A66] (1),

ห้องสมุด:
The art & science of interpreting market research evidence / โดย Smith, David Van Lloyd. การพิมพ์: Chichester, England : Wiley, 2004 . x, 236 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.2 .S65] (1),

ห้องสมุด:
Case research in public management / โดย McNabb, David E. การพิมพ์: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2010 . xxi, 314 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JF1338.A2 M358 2010] (1),

ห้องสมุด:
Cases in online interview research /   การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2012 . xlix, 349 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H61.28 .C38 2012] (1),

ห้องสมุด:
Clinical research : , concepts and principles for advanced practice nurses / โดย Stommel, Manfred. การพิมพ์: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2004 . xvi, 462 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY20.5 .S766] (1),

ห้องสมุด:
The coding manual for qualitative researchers / โดย Saldana, Johnny. การพิมพ์: London : SAGE, 2009 . x, 223 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [H62 .S173] (1),

ห้องสมุด:
The coding manual for qualitative researchers / โดย Saldana, Johnny. การพิมพ์: London : SAGE, 2013 . xix, 303 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .S173 2013] (1),

ห้องสมุด:
Completing your qualitative dissertation : , a road map from beginning to end / โดย Bloomberg, Linda Dale. การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2012 . xxix, 312 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .B562 2012] (1),

ห้องสมุด:
Designing social inquiry : , scientific inference in qualitative research / โดย King, Gary, การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1994 . xi, 247 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [H61 .K485 1994] (1),

ห้องสมุด:
Doing a successful research project : , using qualitative or quantitative methods / โดย Davies, Martin Brett, การพิมพ์: Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan, 2007 . xiv, 274 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [H62 .D342] (1),

ห้องสมุด:
Doing and writing qualitative research / โดย Holliday, Adrian, การพิมพ์: London : Sage, 2002 . xi, 211 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [H62 .H586] (1),

ห้องสมุด:
Doing and writing qualitative research / โดย Holliday, Adrian, การพิมพ์: London : Sage Publications, 2007 . xiv, 199 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .H586 2007] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [H62 .H586 2007] (1),

ห้องสมุด:
Doing ethnographic and observational research / โดย Angrosino, Michael V. การพิมพ์: London : Sage Publications, 2007 . xvi, 109 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .A56 2007] (1),

ห้องสมุด:
Doing qualitative analysis in psychology /   การพิมพ์: Hove, U.K. : Psychology Press, 1997 . viii, 295 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BF76.5 .D656] (1),

ห้องสมุด:
Doing qualitative research differently : , free association, narrative and the interview method / โดย Hollway, Wendy. การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2000 . 166 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .H593] (1),

ห้องสมุด:
Doing qualitative research differently : , a psychosocial approach / โดย Hollway, Wendy. การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2013 . xv, 181 p. , Rev. ed. of: Doing qualitative research differently : free association, narrative and the interview method. 2000. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H62 .H593 2013] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)