Your search returned 205 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānkamkap dūlǣ nư̄ahā ʻinthœ̄net / การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต / พิรงรอง รามสูต.

Phirongrō̜ng Rāmsūt. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Sūn Sưksā Nayōbāi Sư̄. by พิรงรอง รามสูต | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Nayōbāi Sư̄ ,Khana Nithētsāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2013 629939] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānkhīan bot phāpphayon banthœ̄ng = Feature film screenwriting / การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง = Feature film screenwriting / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม.

Raksā Wiwatsinudom. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. by รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Feature film screenwriting.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: LANG&LIT PN 2015 647498] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PN 2015 647498] (1). Checked out (4).

Open Library:
Kānkhīan phư̄a kānprachāsamphan : lakkān læ lakpatibat phư̄nthān = Writing for public relations : basic principles and practice / การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ : หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน = Writing for public relations : basic principles and practice / นภวรรณ ตันติเวชกุล.

Napawan Tantivejakul. Chulalongkorn University. Faculty of Communication Arts. by นภวรรณ ตันติเวชกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nithētsāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2560] [ 2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560] [2017]Other title: Writing for public relations : basic principles and practice.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HF5825 .น35 2560] (1).

Open Library:
การถ่ายภาพบุคคล (Portrait photography).

by ปัทมวดี จารุวร, 2497- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TR575 .ป6] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān phāplak læ ʻēkkalak thī phưng prasong khō̜ng sinkhā læ ʻongkō̜n = Managing desirable product and corporate image & identity / การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร = Managing desirable product and corporate image & identity / โดย วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.

Worawan Ongkrutraksa. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. Khrōngkān Tamrā. by วรวรรณ องค์ครุฑรักษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Managing desirable product and corporate image & identity.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HD59.2 .ว45 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD59.2 .ว45 2561] (2).

Open Library:
การประชาสัมพันธ์ (Public relations).

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HM263 .ว624] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HM263 .ว624] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: HM263 .ว624] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HM263 .ว624] (2).

Open Library:
Kānprachāsamphan rūamsamai = Contemporary public relations / การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย = Contemporary public relations / ธาตรี ใต้ฟ้าพูล.

Thātrī Taifāphūn. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. Khrōngkān Tamrā. by ธาตรี ใต้ฟ้าพูล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Contemporary public relations.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HD59 .ธ63 2561] (1).

Open Library:
Kānprachāsamphan rūamsamai = Contemporary public relations / การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย = Contemporary public relations / ธาตรี ใต้ฟ้าพูล.

Thātrī Taifāphūn. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. Khrōngkān Tamrā. by ธาตรี ใต้ฟ้าพูล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Contemporary public relations.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD59 .ธ63 2561ก] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)