Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 phrō̜m : Rabīap khō̜ng thī prachum yai tulākān nai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut wādūai withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2543 ; Phrarātchakritsadīkā khā tō̜pthǣn phayānbukkhon læ phayān phūchīeochān khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2544 ; Rabīap læ prakāt thī ʻō̜k tām Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 ; Kham nænam khō̜ng Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พร้อม : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ; พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ; ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ; คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Mūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng. by ไทย | มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 643533] (1).

Open Library:
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม.

by มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550Other title: พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2732 .ส473] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2732 .ส473] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2732 .ส473] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)