Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
5 ปีของการปฎิรูปการเมืองตามรัฐธรรมฉบับใหม่ = [Five years of political reform under the new constitution] : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2545 / กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ].

by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 4 : 2545 : กรุงเทพฯ) | ถวิลวดี บุรีกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .พ463] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1745 .พ463] (1).

Open Library:
8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt : kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 = 8 decades of Thai democracy : dynamics of balancing power / 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 = Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power / บรรณาธิการ, ถวิลวดี บุรีกุล, เลิศพร อุดมพงษ์ และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

Sathāban Phra Pokklao. kānprachum wichākān Krung Thēp...) Thawinwadī Burīkun. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Natthakān Sukonrattanamēthī. Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 16 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ถวิลวดี บุรีกุล | เลิศพร อุดมพงษ์ | ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558, [2015]Other title: Kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 "8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt" Other title: Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power | การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1).

Open Library:
Kānkračhāi ʻamnāt læ prachāthipatai nai prathēt Thai / การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชย.

Wuthisān Tanchai. Sathāban Phrapokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JS 2014 632801] (1). Checked out (1).

Open Library:
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย : ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 8-9 (พ.ศ. 2540-2549) / โดย จรวยพร ธรณินทร์.

by จรวยพร ธรณินทร์, 2491-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2542Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA1221 .จ448] (1).

Open Library:
Kanpatirūp sathāban læ krabūankān phư̄a sœ̄msāng prachāthipatai thō̜ngthin nai prathēt Thai / การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชย และ เอกวีร์ มีสุข.

Wutthisān Tanchai. ʻĒkkawī Mīsuk. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by วุฒิสาร ตันไชย | เอกวีร์ มีสุข | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 ว736 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก15 ว736 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย = Public deliberation in democracy / โดย มูลนิธิเคเธอริ่ง ; แปลโดย ถวิลวดี บุรีกุล.

by ถวิลวดี บุรีกุล | มูลนิธิเคเธอริ่ง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Public deliberation in democracy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 365/2556] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 365/2556] (1).

Open Library:
การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย : คู่มือปฏิบัติ / เดวิด บีแทม ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by บีแทม, เดวิด | ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JC 2013 622042] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2013 622042] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2013 622042] (1).

Open Library:
Kānplīan phān pai sū prachāthipatai prīapthīap : Kaolī Tai ʻIndōnīsīa Chilī ʻĀčhēntinā Tūnisīa Naičhīrīa Yūkhrēn læ Pōlǣn = Comparing democratic transitions / การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์ = Comparing democratic transitions / สิริพรรณ นกสวน สวัสดี.

Siriphan Noksūan. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สิริพรรณ นกสวน | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phrapokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Other title: Comparing democratic transitions.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ส646 2561] (2). Checked out (1).

Open Library:
การเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาการอบรมลักษณะผู้นำแก่ผู้นำท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / ดิเรก ลาวัณย์ศิริ.

by ดิเรก ลาวัณย์ศิริ, 2492-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 ด64] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก15 ด64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก15 ด64] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JQ1749.ก15 ด64] (1).

Open Library:
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร.

by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .น43 2554] (2).

Open Library:
Kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng nai rabō̜p prachāthipatai khō̜ng Thai / การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร.

Nō̜ranit Sētthabut, by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JQ1745 .น43 2555] (1).

Open Library:
การศึกษาความเข้าใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน / วิเวก หนูมาก และคณะ ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล.

by วิเวก หนูมาก | ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: ชุดโครงการวิจัยชุมชน เรื่อง การศึกษาความเข้าใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745 .ว632 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .ว632 2552] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ว632 2552] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1745 .ว632 2552] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JQ1745 .ว632 2552] (1).

Open Library:
การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน / ทศพล สมพงษ์.

by ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 ท534 2555] (2).

Open Library:
ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 = Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th / คณะทำงาน สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 13 : 2555 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2012 608451] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก2 พ46 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmpen phonlamư̄ang kap ʻanākhot prachāthipatai Thai : Kānprachum Wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 13 pračham pī 2554 = Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th. Lēm thī 2 / ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 = Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th. เล่มที่ 2 / [คณะทำงาน สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า].

Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum Wichākān Krung Thēp...) Sathāban Phra Pokklao. Samnak Songsœ̄m Kānmư̄ang Phāk Phonlamư̄ang. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 13 : 2555 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก2 พ46 2555 ล. 2] (1).

Open Library:
Khwāmpen phonlamư̄ang kap ʻanākhot prachāthipatai Thai : Kānprachum Wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 13 pračham pī 2554. [Lēm thī 1] = Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th. [volome 1]. ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554. [เล่มที่ 1] = Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th. [volome 1].

Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum Wichākān Krung Thēp...) Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 13 : 2555 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก2 พ46 2555 ล. 1] (1).

Open Library:
Khwāmphit thān min phrabō̜rommadēchānuphāp : ʻēkkalak prachāthippatai Thai nai krasǣ prachāthippatai lōk / ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทยในกระแสประชาธิปไตยโลก / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bawō̜nsak ʻUwannō. Sathāban Phra Pokklao. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2009 666969] (1).

Open Library:
Khāniyom watthanatham læ ʻunhaphūm prachāthippatai Thai / ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด.

Ratchawadī Sǣngmahamat Sathāban Phra Pokklao. Thawinwadī Burīkun. by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2557, [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2014 662780] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก15 ถ56 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2014 662780] (2).

Open Library:
คู่มือ "ชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น" = Local democracy assessment guide / ผู้แปล ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง | International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Other title: Local democracy assessment guide | คู่มือชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 342/2555] (3), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: 342/2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 342/2555] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 342/2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: 342/2555] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)