Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sitthi khō̜ng bukkhon nai khrō̜pkhrūa kō̜ranī kānklāo khamsābānton kō̜n bœ̄kkhwām pen phayān nai sān khō̜ng tǣla sātsanā mī khwāmtǣktāngkan thamhai krathop thưng sitthi khō̜ng bukkhon nai khrō̜pkhrūa sưng pen kānkratham thī khat rư̄ yǣng Ratthammanūn hǣng Rātcha ʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2550 / สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1784 .ส633 2558] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1784 .ส633 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1784 .ส633 2558] (2).

Open Library:
Sitthi læ sērīphāp sūan bukkhon kō̜ranī hen wā rabīap Samnak Nāyokratthamontrī rư̄ang kānwaiphom læ kāntǣngkāi khō̜ng khārātchakān lūkčhāng læ phū thī thamngān nai ratwisāhakit Phō̜.Sō̜. 2516 litrō̜n sitthi tām ratthammanūn / สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ;ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT843 .ส673 2558] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT843 .ส673 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT843 .ส673 2558] (2).

Open Library:
Sitthi læ sērīphāp sūan bukkhon læ sitthi dek kō̜ranī henwā kānkamnot bǣp songphom khō̜ng nakrīan krathop tō̜ sitthi manutsayachon læ maichō̜p dūai ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2550 / สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2469.ส633 2558] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2469 .ส633 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2469 .ส633 2558] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)