Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sitthi læ sērīphāp nai kānsưksā kō̜ranī khō̜ hai trūatsō̜p læ damnœ̄n khadī kap čhaonāthī khō̜ng rat thī patibat nāthī dōi michō̜p nai kānkepngœ̄n bamrung kānsưksā tām prakāt Krasūang Sưksāthikān / สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3139.3 .ส633 2558] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3139.3 .ส633 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3139.3 .ส633 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:
Sitthi læ sērīphāp nai kānsưksā kō̜ranī sitthi thāng kānsưksā tām laksūt kānčhatkānsưksā dōi khrō̜pkhrūa / สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3141 .ส633 2558] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3141 .ส633 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3141 .ส633 2558] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)