Refine your search

Your search returned 12246 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส = The bicentennial of the Supreme Patriarch H.R.H. Prince Paramanujitajunorasa.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ940.ป3 ก15] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ940.ป3 ก15] (1).

Open Library:
21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ / กองบรรณาธิการ จรัล พากเพียร, สุนี ไชยรส, นภัทร รัชตะวรรณ.

by จรัล พากเพียร, 2494- | สุนี ไชยรส, 2497- | นภัทร รัชตะวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC599.ท9 ก13] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JC599.ท9 ก13] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC599.ท9 ก13] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JC599.ท9 ก13] (1).

Open Library:
21 naktō̜sū phư̄a sitthi manutsayachon : sư̄psān čhēttanārom læ čhitčhai klāhān / 21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ / กองบรรณาธิการ จรัล พากเพียร, สุนี ไชยรส, นภัทร รัชตะวรรณ.

Čharan Phākphīan. Suni Chaiyarot, Naphat Ratchatawan. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by จรัล พากเพียร, 2494- | สุนี ไชยรส, 2497- | นภัทร รัชตะวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2552 [2009]. Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552 [2009]Other title: Yīsipʻet naktō̜sū phư̄a sitthi manutsayachon : sư̄psān čhēttanārom læ čhitčhai klāhān Other title: ยี่สิบเอ็ดนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JC 2009 643450] (2).

Open Library:
25 pī Kʻongthun Singwǣtlō̜m : mungman tangčhai phư̄a ʻanurak læ phatthanā / 25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม : มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา / สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เรียบเรียงและผู้สนับสนุนข้อมูล พรทิพย์ จัยสิน ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Singwǣtlō̜m. Phō̜nthip Čhaisin. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākǭn Thammachāt læ Singwǣtlǭm. by สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม | พรทิพย์ จัยสิน | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Other title: Yīsiphā pī Kʻongthun Singwǣtlō̜m Other title: ยี่สิบห้าปี กองทุนสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GE190.ท9 ก52 2560] (1).

Open Library:
25̄ pī Samnakngān Prakan Sangkhom. 25 ปี สำนักงานประกันสังคม.

Thailand. Samnakngān Prakan Sangkhom. by สำนักงานประกันสังคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Prakan Sangkhom, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม, [2558?] [2015?]Other title: Yīsiphā pī Samnakngān Prakan Sangkhom Other title: ยี่สิบห้าปีสำนักงานประกันสังคม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2015 665182] (1).

Open Library:
29 ปี กับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.56 .ส644] (1).

Open Library:
3 years ETDA : enabling digital economy : chīwit sētthakit dičhithan / 3 years ETDA : enabling digital economy : ชีวิต เศรษฐกิจ ดิจิทัล / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ; สุรางคณา วายุภาพ บรรณาธิการและอำนวยการผลิต ; ผู้เขียน นันทนา พจนานันทกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Samnakngān Phatthanā Thurakam Thāng ʻIlēkthrō̜nik. Surāngkhanā Wāyuphāp. Nanthanā Podjanānanthakun. by สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | สุรางคณา วายุภาพ | นันทนา พจนานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5548.325.ท9 พ6147 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 646458] (1).

Open Library:
3 ปี กับการก่อร่างสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานคุ้ยขยะ / คณะทำงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภาคบริการ : แรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่เกี่ยวข้อง.

by คณะทำงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภาคบริการ : แรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่เกี่ยวข้อง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550 [2007]Other title: สามปีกับการก่อร่างสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานคุ้ยขยะ..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2007 524852] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HD8039.ก732ท9 ก12 2550] (1).

Open Library:
3 pī patirūp prathēt Thai / 3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ; บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น ๆ].

Santisuk Sophonsiri, Khana Kammakān Samatchā Patirūp. Samnakngān Prasān Kānphatthanā Sangkhom Sukphāwa. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป | สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Prasān Kānphatthanā Sangkhom Sukphāwa, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ, 2557 [2014]Other title: Sām pī patirūp prathēt Thai Other title: สามปี ปฏิรูปประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2014 638689] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2014 638689] (1).

Open Library:
3 ปี ป.ป.ส. รัฐบาล ชวน หลีกภัย.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี, [2544?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV5840.ท9 ก135] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV5840.ท9 ก135] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV5840.ท9 ก135] (2).

Open Library:
3 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ประโยชน์ที่สังคมได้รับ : สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 / จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.

by การสัมมนาวิชาการเรื่อง 3 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ประโยชน์ที่สังคมได้รับ (2546 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ก635] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ก635] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ก635] (2).

Open Library:
3 ปีบนเส้นทางปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ; บรรณาธิการ อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, นนทบุรี : 2547Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC .ก946ก13] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ก946ก13] (2).

Open Library:
3 ปีแห่งการปฏิรูปการศึกษาของ สปศ. : งานและผลงาน / คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสาร ยุวดี ศันสนียรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ยุวดี ศันสนียรัตน์, ถวัลย์ มาศจรัส.

by สำนักงานปฏิรูปการศึกษา | ยุวดี ศันสนียรัตน์ | ถวัลย์ มาศจรัส, 2495-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .ป243] (1).

Open Library:
3 rūam phư̄a 3 sāng : krabūan kānrīanrū phư̄a sāng khwām prō̜ngdō̜ng khō̜ng khonnai chāt nai radap phư̄nthī / 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง : กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติในระดับพื้นที่ / แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย.

Krasūang Mahātthai. Phǣnngān Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Rabō̜p Prachāthipatai ʻAn mī Phra Mahā Kasat Songpen Pramuk læ Kānthamrongwai sưng Sathābanlak khō̜ng Chāt nai Radap Phư̄nthī. by กระทรวงมหาดไทย. แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūan Yutthasāt dān Khwāmmankhong Phāinai Samnak Nayōbāi læ Phǣn Samnakngān Palat Krasūang Mahātthai, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555 [2012]Other title: Sām rūam phư̄a sām sāng : krabūankān rīanrū phư̄a sāng khwām prō̜ngdō̜ng khō̜ng khonnai chāt nai radap phư̄nthī Other title: สามร่วมเพื่อสามสร้าง : กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติในระดับพื้นที่.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: SOCY HN 2012 636094] (1).

Open Library:
30 ปี AIPO.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550Other title: สามสิบปี AIPO..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS520 .ก133] (1).

Open Library:
30 ปี โครงการพระราชดำริใน ม.อ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) / สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; บรรณาธิการ สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล.

by สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล, 2492- | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา. สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: สงขลา : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: สามสิบปี โครงการพระราชดำริใน ม.อ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก155 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2010 575321] (1).

Open Library:
30 pī kap phārakit ʻaiyakān phư̄a khwāmpentham nai sangkhom / 30 ปีกับภารกิจอัยการเพื่อความเป็นธรรมในสังคม / สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด.

Thailand. Samnakngān Khumkhrō̜ng Sitthi læ Chūailư̄a thāng Kotmāi kǣ Prachāchon. by สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Samnakngān, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555] [2012]Other title: Sāmsip pī kap phārakit ʻaiyakān phư̄a khwāmpentham Other title: สามสิบปีกับภารกิจอัยการเพื่อความเป็นธรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1639 .ก15 2555] (2).

Open Library:
32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงาน กปร. ; คณะทำงาน หม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by จิรพันธุ์ ทวีวงศ์, ม.ล | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: สามสิบสองปีผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG2201] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG2201] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG2201] (1).

32 pī phon samret Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri / 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ; คณะทำงาน หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

Čhiraphan Thawīwong, M.L. Thailand. Office of the Royal Development Projects Board. by จิรพันธุ์ ทวีวงศ์, ม.ล | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: Sām sip sō̜ng pī phon samret Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Other title: สามสิบสองปีผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก156 2555] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.3.ภ7 ก156 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก156 2555] (1).

Open Library:
37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2555] [2012]Other title: สามสิบเจ็ดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 | 37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2012 595244] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก13 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2012 595244] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)