Your search returned 134 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) / จัดทำโดย จริยาภรณ์ กระบวนแสง.

by จริยาภรณ์ กระบวนแสง | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2556 [2013]Other title: หนึ่งทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556).Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WA 2013 617375] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WA 2013 617375] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: MED WA 2013 617375] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2013 617375] (1).

Open Library:
108 khamsap phư̄a kānsanapsanun kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang / 108 คำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง / เดช พุ่มคชา ... [และคนอื่นๆ] ; สมพันธ์ เตชะอธิก และทศพล สมพงษ์ บรรณาธิการ.

Dēt Phumkacha. Somphan Tēchaʻathik. Thossaphol Sompong. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Samnak Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang. by เดช พุ่มคชา | สมพันธ์ เตชะอธิก | ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง. สำนักแผนพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักแผนพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i pǣt khamsap phư̄a kānsanapsanun kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang Other title: 880-02 หนึ่งร้อยแปดคำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JA64 .ก15 2555] (1).

Open Library:
37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2555] [2012]Other title: สามสิบเจ็ดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 | 37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2012 595244] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก13 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2012 595244] (2).

Open Library:
39 pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n / 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Sām sip kao pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n Other title: สามสิบเก้าปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 630019] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 630019] (2). Checked out (1).

Open Library:
40 pī patirūp thidin : Rak nam rak phư̄n din sư̄pthō̜t tham kin yāng rūkhā / 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀthittayā Phō̜ngphrom. Arī Sawatrư̄ang. Wisut Lœ̄tkrai. Suntharī Sakprachāwut. Yaowaluk Kǣoyō̜t. Sudarin Rō̜tmanī. Arīwan Sengtrakūn . Prāmōt Čhitsakun. Nutthaphon Khānmat. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Phō̜nphan Pathāsē. 'Anchalī Manīsō̜i. Wīrachai Nākwibūnwong. 'Itsariyaphōn Būnphōkhā. Thailand. Samnakngān Patirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | อารีย์ สวัสดิ์เรือง | วิสุทธิ์ เลิศไกร | สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ | เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สุดารินทร์ รอดมณี | อารีวรรณ เซ่งตระกูล | ปราโมทย์ จิตต์สกุล | ณัฐพล ขานหมัด | อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ | พรพรรณ ปะทาเส | อัญชลี มณีสร้อย | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | อิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2558] [2015] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2558] [2015]Other title: Sī sip patirūp thidin Other title: สี่สิบปี ปฏิรูปที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2015 645949] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 645949] (3).

Open Library:
41 pī kānpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam / 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / คณะทำงาน กานดา ศากยะโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kāndā Sākkayarōt. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam (Sō̜. Pō̜. Kō̜.), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2559 [2016]Other title: 41 Sō̜. Pō̜. Kō̜. Other title: 41 ส.ป.ก..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2016 662936] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2016 662936] (2).

Open Library:
42 pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" / 42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ" / กองบรรณาธิการ อารีวรรณ เซ่งตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. ʻĀrīwan Sengtrakūn. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam (Sō̜.Pō̜.Kō̜), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560 [2017]Other title: Sīsip sō̜ng pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" Other title: สี่สิบสองปี ส.ป.ก."สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก133 2560] (2).

Open Library:
43 Sō̜.Pō̜.Kō̜. "sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n" / 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / คณะทำงาน สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ].

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561 [2018]Other title: Sī sip sām Sō̜.Pō̜.Kō̜. Other title: Sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n Other title: สี่สิบสามปี ส.ป.ก. | สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก1331 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
กองเงินทุนหมุนเวียน / จิตติมา คุปตานนท์.

by จิตติมา คุปตานนท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันนโยบายศึกษา, 2537Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.565 .จ63] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG5750.565 .จ63] (1).

Open Library:
การกระจายอำนาจกับความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น : แกะรอยประสบการณ์ทันตสาธารณสุข / บรรณาธิการ จันทนา อึ้งชูศักดิ์, ศันสณี รัชชกูล, สุณี วงศ์คงคาเทพ.

by จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | ศันสณี รัชชกูล | สุณี วงศ์คงคาเทพ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2543Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU29 .ก615] (1).

Open Library:
การบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน : รายงานการวิจัย / โดย สุทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ, รักกิจ ศรีสรินทร์.

by สุทิน บุญญาธิการ | ดวงพร บุญครบ | รักกิจ ศรีสรินทร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2540Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HM771 .ส733] (1). Checked out (1).

Open Library:
การบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการใช้สบู่ดำในไร่นา / โดย วัลลาภ์ นุตะมาน.

by วัลลาภ์ นุตะมาน, 2497-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2080.55 .ว623] (1). Checked out (1).

Open Library:
การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ : รายงานการศึกษาวิจัย / ประสิทธิ์ การกลาง หัวหน้าโครงการ ; ดวงพร บุญครบ ... [และคนอื่นๆ].

by ประสิทธิ์ การกลาง, 2495- | ดวงพร บุญครบ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก8 ป45] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก8 ป45] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: JS7153.3.ก8 ป45] (1).

Open Library:
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษากรณีการมอบอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม ให้จังหวัด : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ประสิทธิ์ การกลาง.

by ประสิทธิ์ การกลาง, 2495-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2543Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745.ก55ก34 ป465] (1).

Open Library:
การบวชเป็นภิกษุณีในประเทศไทย / โดย ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช เป็นผู้ตั้งคำถาม ; วิษณุ เครืองาม เป็นผู้ตอบ.

by ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช, 2494- | วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สุงอายุ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2546?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ร6154ก64] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ร6154ก64] (4). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG .ร6344ก64] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ร6344ก64] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ร6344ก64] (5).

Open Library:
การบวชภิกษุณีในประเทศไทย / โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สุงอายุ วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สุงอายุ สำนักกรรมาธิการ2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2546?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ6150 .ก64] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6150 .ก64] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ6150 .ก64] (4).

Open Library:
การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : รายงานการศึกษาวิจัย / ประสิทธิ์ การกลาง หัวหน้าโครงการ ; ลักษณา โชติคุต ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ประสิทธิ์ การกลาง, 2495- | ลักษณา โชติคุต | สถาบันดำรงราชานุภาพ | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1358 .ป373 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1358 .ป373 2554] (1). Checked out (1).

Open Library:
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร / ผู้เรียบเรียง สมบัติ อยู่เมือง.

by สมบัติ อยู่เมือง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: G70.2 .ส43] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: G70.2 .ส43] (2).

Open Library:
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในรัฐบาลทักษิณ (พ.ศ. 2544-2547) / ภูริ สิรสุนทร.

by ภูริ สิรสุนทร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD4300.55 .ภ746] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD4300.55 .ภ746] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD4300.55 .ภ746] (1).

Open Library:
การพัฒนาขีดสมรรถนะจังหวัดในการจัดทำแผนและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด : รายงานการศึกษาวิจัย / คณะวิจัย ประสิทธิ์ การกลาง ... [และคนอื่น ๆ].

by ประสิทธิ์ การกลาง, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ ร่วมกับ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HT395.ท9 ก592] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HT395.ท9 ก592] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT395.ท9 ก592] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)