Your search returned 175 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
123 pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk / 123 ปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค / ผู้เรียบเรียง เธียร เจริญวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].

Thīan Čharœ̄nwatthanā, Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: Rō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค | ร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1).

Open Library:
125 ปี Council of State สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ336 ก145] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1746.ฮ336 ก145] (1). Checked out (1).

Open Library:
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
72 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี / บรรณาธิการ กานต์พิชชา สูริประเสริฐ.

by กานต์พิชชา สูริประเสริฐ | สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ราชบุรี : สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี, 2554 [2011]Other title: เจ็ดสิบสองปีสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1572 .ก913 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1572 .ก913 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .ก913 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1572 .ก913 2554] (1).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 53, Kāndamnœ̄n krabūankān yuttham krabūankān yuttitham thāng lư̄ak / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 53, การดำเนินกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Kāndamnœ̄n krabūankān yuttham krabūankān yuttitham thāng lư̄ak Other title: Thai law | การดำเนินกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 53] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 51, Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 51, ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham Other title: Thai law | ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 51] (2).

Open Library:
Krabūankān patibat ngān khō̜ng phanakngānʻaiyakān dān kānmī sūanrūam nai khadī ʻāyā phư̄a khwām prōngsai læ trūatsō̜p dai = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / นิภาพร รุจนรงค์.

Nipaporn Rujjanarong, Witthayālai Kānyuttitham. by นิภาพร รุจนรงค์, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1615 .น646 2554] (1).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / พลตำรวจโท วรพงษ์ ชิวปรีชา.

Worapong Chewprecha, Witthayālai Kānyuttitham. by วรพงษ์ ชิวปรีชา, 2497- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Criminal justice in the problem solving of the southern border provinces of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1572 .ว43 2553] (1).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1572 .ก925] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1572 .ก925] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .ก925] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1572 .ก925] (3). Checked out (1).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน = Roles of justice administration in combating corruption : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 22-23 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / [รวบรวมโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม].

by สำนักงานกิจการยุติธรรม | การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 3 : 2548 : นนทบุรี).

Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี : สำนักงาน, 2548]Other title: Roles of justice administration in combating corruption.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ก463] (2).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาการเมือง / วิรัตน์ เอื้อนฤมิต.

by วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Justice process and political problem.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 627005] (1).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืน "อำนาจ" แก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน = [Restorative justice : a return of "power" to crime victims and communities] : วรรณกรรมปริทัศน์ / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย หัวหน้าโครงการวิจัย ; ชัยทิศ พิเศษสกลกิจ, วิชชาญ ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ นักวิจัย.

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | ชัยทิศ พิเศษสกลกิจ, 2507- | วิชชาญ ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV8688 .จ735] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: HV8688 .จ735] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HV8688 .จ735] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV8688 .จ735] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HV8688 .จ735] (1). Checked out (4).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม / มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.

by มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV8688 .ม756] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: HV8688 .ม756] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HV8688 .ม756] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV8688 .ม756] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HV8688 .ม756] (1).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / คณะผู้จัดทำ กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานกิจการยุติธรรม, [2550?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV9960.ท9 ก46] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV9960.ท9 ก46] (2).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / คณะผู้จัดทำ กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม.

by สำนักงานกิจการยุติธรรม. กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV9960.ท9 ก46 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV9960.ท9 ก46 2552] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV9960.ท9 ก46 2552] (1). Checked out (1).

Open Library:
กระบวนทัศน์ใหม่ของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 1 = New paradigms of criminal justice for treatment of offenders : 1st National Symposium of Justice Administration : ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2546 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/ [จัดโดย] สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 1 : 2546 : นนทบุรี) | สำนักงานกิจการยุติธรรม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV9960.ท9 ก643] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HV9960.ท9 ก643] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HV9960.ท9 ก643] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV9960.ท9 ก643] (2). Checked out (2).

Open Library:
กระบวนทัศน์ใหม่ของศาลอาญาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม : กรณีศึกษา : ยุทธศาสตร์ชุมชนพอเพียงศานติสุขยั่งยืน / วิธูร คลองมีคุณ.

by วิธูร คลองมีคุณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Modern paradigm of criminal court in solving measure for social contradictory case study : Strategy of a Sufficience and Sustainable Peaceful Community.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ว638 2552] (1).

Open Library:
การกันผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบต่อสังคม : เอกสารเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ / โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง.

by ศิริชัย จันทร์สว่าง, 2499-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม, 2546Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)