Your search returned 303 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
10 ปีศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551Other title: สิบปีศาลรัฐธรรมนูญไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2630 .ส636] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2630 .ส636] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2630 .ส636] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2630 .ส636] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2630 .ส636] (1). Checked out (1).

Open Library:
120 pī Khaosin ʻǭp Satēt : čhāk sathāban thīprưksā rātchakān phǣndin mā pen Khana Kammakān Kritsadīkā Phō̜.Sō̜. 2417-Phō̜.Sō̜.2537 / 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417-พ.ศ. 2537 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2537 [1994] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1994 670004] (1).

Open Library:
123 pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk / 123 ปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค / ผู้เรียบเรียง เธียร เจริญวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].

Thīan Čharœ̄nwatthanā, Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: Rō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค | ร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1).

Open Library:
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 52, Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 52, ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham Other title: Thai law | ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 52] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 51, Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 51, ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham Other title: Thai law | ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 51] (2).

Open Library:
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด : รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการด้านการฝึกอบรมสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764.ก352542ก4 2545] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2764.ก352542ก4 2545] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2764.ก352542ก4 2545] (2).

Open Library:
กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง : รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1590 .ก925] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1590 .ก925] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1590 .ก925] (3).

Open Library:
กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2640 .น633] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2640 .น633] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2640 .น633] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2640 .น633] (1). Checked out (1).

Open Library:
กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก / วุฒิชัย จิตตานุ.

by วุฒิชัย จิตตานุ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556 [2013]Other title: กฎหมายมหาชนทางรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3370 .ว734 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3370 .ว734 2556] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3370 .ว734 2556] (1). Checked out (1).

Open Library:
กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ = The legal process and the role of the Constitutional Court in protecting citizen's constitutional rights and liberties / วุฒิชัย จิตตานุ.

by วุฒิชัย จิตตานุ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549Other title: Legal process and the role of the Constitutional Court in protecting citizen's constitutional rights and liberties.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K3370 .ว736] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3370 .ว736] (1).

Open Library:
Krabūankān yuttham thāng singwǣtlō̜m læ monphāwa khām phromdǣn nai phūmiphāk ʻĀsīan : kānprachum thāng wichākān rawāng prathēt / กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน : การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ / [จัดโดย] คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง [ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์] = Environmental justice on ASEAN transboundary pollution : international conference / [organized by] Technical Committee on Environmental Law the Administrative Court of Thailand [and Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore].

Kānprachum thāng Wichākān Rawāng Prathēt Rư̄ang "Krabūankān Yuttham thāng Singwǣtlō̜m læ Monphāwa Khām Phromdǣn nai Phūmiphāk ʻĀsīan" Krung Thēp...). Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Khana Kammakān dān Wichākān kīeokap Kotmāi Singwǣtlō̜m. Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน" (2557 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานศาลปกครอง. คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม | Thailand. Administrative Court. Technical Committee on Environmental Law | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ | Konrad-Adenauer-Stiftung (Singapore) | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | Thailand. Administrative Court. Bureau of Research and Technical Affairs | International Conference on "Environmental Justice on ASEAN Transboundary Pollution" (2014 : Bangkok, Thailand).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: Environmental justice on ASEAN transboundary pollution : international conference.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KNC 2015 656630] (1).

Open Library:
กระบวนการยุติธรรมในคดีรัฐธรรมนูญ : ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 / โดย ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์.

by ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2620 .พ93] (1).

Open Library:
กระบวนทัศน์ใหม่ของศาลอาญาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม : กรณีศึกษา : ยุทธศาสตร์ชุมชนพอเพียงศานติสุขยั่งยืน / วิธูร คลองมีคุณ.

by วิธูร คลองมีคุณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Modern paradigm of criminal court in solving measure for social contradictory case study : Strategy of a Sufficience and Sustainable Peaceful Community.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ว638 2552] (1).

Open Library:
Kwā čha mā pen -- Sān Pokkhrō̜ng / กว่าจะมาเป็น-- ศาลปกครอง / อักขราทร จุฬารัตน.

ʻAkkharāthō̜n Čhulārattana. Thailand. Sān Pokkhrō̜ng (Organization) Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. by อักขราทร จุฬารัตน, 2483- | ศาลปกครอง (องค์การ) | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [ฉบับปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sān Pokkhrō̜ng læ Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2764 .อ61 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2764 .อ61 2552] (1).

Open Library:
การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3370 .ก96] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K3370 .ก96] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3370 .ก96] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3370 .ก96] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: K3370 .ก96] (1). Checked out (1).

Open Library:
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ / ผู้เขียน กาญจน์ วรกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นภดล ช.สรพงษ์.

by กาญจน์ วรกุล | นภดล ช. สรพงษ์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2460 .ก943] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ก943] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2460 .ก943] (2). Checked out (1).

Open Library:
การจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การวิวัฒนาการระบบบริหารงานบุคคลของศาลสูง / พิศิฏฐ์ สุดลาภา.

by พิศิฏฐ์ สุดลาภา, 2499- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Management of knowledge to move forward to the evolution of human resource in high courts.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 626401] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)