ผลการค้นหาของคุณมี 11 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Business writing เขียนจดหมายธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2554 . 270 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [COMM HF 2011 586835] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [COMM HF 2011 586835] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [HF5721 .บ627 2554] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5721 .บ627 2554] (2),

ห้องสมุด:
Office talk ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553 . 281 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2010 632361] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [LANG&LIT PE 2010 632361] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PE 2010 632361] (1),

ห้องสมุด:
เคล็ดลับ English พิชิตงาน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556 . 208 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | แปลจาก: Job hunting. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [LANG&LIT PE 2013 622522] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2013 622522] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PE 2013 622522] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภาษาจีนธุรกิจ : , เมื่ออยู่ในที่ทำงาน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555 . 112 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | แปลจาก: Live interactive Chinese. Vol. 21. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [PL1120.ธ74 ภ656 2555] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PL1120.ธ74 ภ656 2555] (1),

ห้องสมุด:
ภาษาจีนธุรกิจ : , การประชุมและสรุปงาน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556 . [112] หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | แปลจาก: Live interactive Chinese. Vol. 22. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [LANG&LIT PL 2012 613916] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [PL1120.ธ74 ภ655 2555] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2012 613916] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PL1120.ธ74 ภ655 2555] (1),

ห้องสมุด:
ภาษาจีนธุรกิจ : , สมัครและสัมภาษณ์งาน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555 . 112 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | แปลจาก: Live interactive Chinese. Vol. 20. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [HF5383 .ภ656 2555] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF5383 .ภ656 2555] (1),

ห้องสมุด:
ภาษาจีนธุรกิจ : , การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556 . 112 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | แปลจาก: Live interactive Chinese. Vol. 23. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [PL1120.ธ74 ภ654 2556] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PL1120.ธ74 ภ654 2556] (1),

ห้องสมุด:
ภาษาจีนธุรกิจ เพื่อการเจรจาและทำสัญญา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556 . 112 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [PL1120.ธ74 ภ6557 2556] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PL1120.ธ74 ภ6557 2556] (1),

ห้องสมุด:
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556 . 184 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | แปลจาก: Hotel English. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [LANG&LIT PE 2013 626593] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2013 626593] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [LANG&LIT PE 2013 626593] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PE 2013 626593] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจร้านอาหาร /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559 . 164 หน้า : , แปลจาก: Restaurant English : a hands-on course for restaurant professionals. | มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [PE1131.ภ657 2559] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PE1131.ภ657 2559] (2),

ห้องสมุด:
ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 คำ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553 . 311 หน้า : , แปลจาก: 1000 business buzzwords. | มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [HF1002.5 .ล94 2553] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF1002.5 .ล94 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1002.5 .ล94 2553] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)