ผลการค้นหาของคุณมี 839 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Write to TV : , out of your head and onto the screen / โดย Cook, Martie. การพิมพ์: Burlington, Mass., U.S.A. : Elsevier/Focal Press, 2007 . xxiv, 323 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.7 .C66] (1),

ห้องสมุด:
Write to tv : , out of your head and onto the screen / โดย Cook, Martie. การพิมพ์: Burlington, Mass. : Focal Press, 2014 . xxvi, 375 p. ; , Includes index. 23 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2014 635939] (1),

ห้องสมุด:
Writing docudrama : , dramatizing reality for film and TV / โดย Rosenthal, Alan, การพิมพ์: Boston : Focal Press, 1995 . xii, 271 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1996 .R69] (1),

ห้องสมุด:
Writing feature articles / โดย Hennessy, Brendan. การพิมพ์: Amsterdam : Elsevier/Focal Press, 2006 . xiv, 414 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN4784.F37 H4 2006] (1),

ห้องสมุด:
Writing for animation, comics, and games / โดย Marx, Christy. การพิมพ์: Amsterdam : Elsevier/Focal Press, 2007 . xxi, 226 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1996 .M37] (1),

ห้องสมุด:
Writing for multimedia : , entertainment, education, training advertising, and the World Wide Web. โดย Garrand, Timothy Paul. การพิมพ์: Boston : Focal Press, 1997 . xxii, 329 p. : , With 1 computer laser optical disk. Ketp in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
Writing for multimedia and the web / โดย Garrand, Timothy Paul. การพิมพ์: Boston : Focal Press, 2001 . xxvi, 341 p. : , With 1 computer laser optical disk. Ketp in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Circulation Counter [QA76.76.I59 G37 2001] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [QA76.76.I59 G37 2001] (1),

ห้องสมุด:
Writing for multimedia and the web : , a practical guide to content development for interactive media / โดย Garrand, Timothy Paul. การพิมพ์: Amsterdam : Elsevier/Focal Press, 2006 . xxxiv, 478 p. : , With 1 computer optical disc. Ketp in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QA76.76.I59 G37 2006] (1),

ห้องสมุด:
Writing for visual media / โดย Friedmann, Anthony. การพิมพ์: Boston : Focal, 2001 . xxii, 250 p. : , With 1 computer laser optical disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [P96.A86 F75] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P96.A86 F75] (1),

ห้องสมุด:
Writing for visual media / โดย Friedmann, Anthony. การพิมพ์: Burlington, MA. : Focal Press, 2014 . xxiv, 446 pages : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD P 2014 663711] (1),

ห้องสมุด:
จุลศัลยกรรมทางออร์โธปิดิกส์ = , Microsurgery in orthopaedics / โดย อดิศร ภัทราดูลย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Focal Image Printing Group, 2550 . 154 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WE168 .อ365] (2),

ห้องสมุด:
พยาธิวิทยาต่อมน้ำเหลือง = , Pathology of the lymph node / โดย พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Focal Image Printing Group Co.,Ltd., 2551 . 228 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WH700 .พ255] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)