ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
จุลศัลยกรรมทางออร์โธปิดิกส์ = , Microsurgery in orthopaedics / โดย อดิศร ภัทราดูลย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Focal Image Printing Group, 2550 . 154 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WE168 .อ365] (2),

ห้องสมุด:
พยาธิวิทยาต่อมน้ำเหลือง = , Pathology of the lymph node / โดย พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Focal Image Printing Group Co.,Ltd., 2551 . 228 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WH700 .พ255] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)