Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Chư̄arōk rāngkāi læ rat wētchakam : prawattisāt kānphǣt samai mai nai sangkhom Thai / เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย / ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Davisakd Puaksom. by ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Illumination Editions, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Illumination Editions, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ70.JT3 ท465 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WZ70.JT3 ท465 2561] (1).

Open Library:
Rubaiyāt : wārasān wichākān dān ʻĒchīa sưksā = Thai journal of Asian Studies. Pī thī 2, chabap thī 3 (Karakadākhom-Thanwākhom 2554). รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา = Thai journal of Asian studies. ปีที่ 2, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554).

Thawīsak Phư̄aksom. Thanaphāt Dētphāwutthikun. Chaiwat Sathāʻānan, Phuttapol Mongkolwō̜rawan. Niyom Kāseng. Mūhammat ʻInyāt Yāprang. Taweeluck Pollachom, Waracha Kanwinpruet. Asama Mungkornchai. Bundit Grivujitr. Sarō̜nī Dư̄re. Piyānan Niphānan. Bancha Ratmanee. Phamarī Surakīat. Čharœ̄nphong Phromsō̜n. Chōkchai Wongtānī, ʻAlisā Hasāmo̜. Nikabdulrakid Binnikhassan. Warāwan Trakūnsonkhom. Kōsin Khāongām. Mahāwitthayālai Walailak. Samnak Wichā Sinlapasāt. Nūai Wičhai Phūmiphāk Sưksā. by ทวีศักดิ์ เผือกสม | ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498- | Jory, Patrick | พุทธพล มงคลวรวรรณ | นิยม กาเซ็ง | มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง | ทวีลักษณ์ พลราชม, 2521- | วารชา การวินพฤติ | อสมา มังกรชัย | บัณฑิต ไกรวิจิตร | สะรอนี ดือเระ | ปิยะนันท์ นิภานันท์ | บัญชา ราชมณี | ภมรี สุรเกียรติ | เจริญพงศ์ พรหมศร | โชคชัย วงษ์ตานี, 2519- | อลิสา หะสาเมาะ | นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน | วราวรรณ ตระกูลสรณคมน์ | โกสินทร์ ขาวงาม | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์. หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Sī Thammarāt : Kongthun Rubaiyāt lae Nūai Wičhai Phūmiphāk Sưksā, Samnak Wichā Sinlapasāt, Mahāwitthayālai Walailak, 2554 [2011] Publisher: นครศรีธรรมราช : กองทุนรุไบยาต และหน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554 [2011]Other title: Saphāwa khwām pen samai mai ʻan tǣk kračhāi : kānkhonhā prawattisāt sangkhom watthanatham Pātānī Other title: Thai journal of Asian Studies | สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย : การค้นหาประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมปาตานี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ป6 ร79 2554] (1).

Open Library:
Rēnandō ʻIlētō : mūanchon khonchanlāng prawattisāt hǣng chāt læ khwāmrū bǣp ʻānānikhom / เรย์นัลโด อิเลโต้ : มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม / ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Thawīsak Phư̄aksom. by ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Sommot, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS668 .ท56 2560] (2).

Open Library:
Wongsā witthayā khō̜ng ʻInao : panhā rư̄ang lin khwāmlư̄n lai khō̜ng sanya læ kāndœ̄nthāng sū lōk khō̜ng Panyī / วงศาวิทยาของอิเหนา : ปัญหาเรื่องลิ้น ความลื่นไหลของสัญญะ และการเดินทางสู่โลกของปันหยี / ทวีศักดิ์ เผือกสม

Thawīsak Phư̄aksom. by ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: A genealogy of Iano : questions of the tongue, the fluidity of signs, and a journey into the Panji world..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS523.2 .ท565 2560] (1).

Open Library:
Wīraburut phraichawā : rat Mutsalim saphā nakbun læ phū mī kamnœ̄t čhāk saidư̄an din = [A Javanese subaltern hero : Muslim states, council of saints, and the earthworm sage] / วีรบุรุษไพร่ชวา : รัฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน = [A Javanese subaltern hero : Muslim states, council of saints, and the earthworm sage] / ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Thawīsak Phư̄aksom. by ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560 [2017]Other title: A Javanese subaltern hero : Muslim states, council of saints, and the earthworm sage..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BP63.อ64 ท565 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BP63.อ64 ท565 2560] (2).

Open Library:
Wēthī wičhai manutsayasāt Thai khrang thī 9 : panyāchon sīnlatham læ phāwa samai mai : sīang khō̜ng manutsayasāt nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai = [Intellectuals, moralities, and modernities : voices of the humanities in Southeast Asia], 27- 28 Singhākhom 2558 Mahāwitthayālai Narēsūan / เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 : ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่ : เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = [Intellectuals, moralities, and modernities : voices of the humanities in Southeast Asia] 27-28 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร / โดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ; [บรรณาธิการ ทวีศักดิ์ เผือกสม].

Thawīsak Phư̄aksom. Mahāwitthayālai Narēsūan. Phāk Wichā Prawattisāt. Nūai Wičhai ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai Sưksā. Kān čhat Prachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Narēsūan) by ทวีศักดิ์ เผือกสม | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาประวัติศาสตร์. หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 9 : 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Nūai Wičhai ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai Sưksā, Phāk Wichā Prawattisāt, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Narēsūan, 2558 [2015] Publisher: พิษณุโลก : หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 [2015]Other title: Panyāchon sīnlatham læ phāwa samai mai : sīang khō̜ng manutsayasāt nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Other title: ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่ : เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | Intellectuals, moralities, and modernities : voices of the humanities in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN690.8.ก8 ว73 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HN690.8.ก8 ว73 2558] (1).

Open Library:
ศรีวิชัย เครือข่ายการค้า และวีรบุรุษ : อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย = Srivijaya, trade networks, and heroes : Indonesian studies in Thailand : [รวมบทความทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย] / ทวีศักดิ์ เผือกสม และ ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล บรรณาธิการ.

by ทวีศักดิ์ เผือกสม | ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์. หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นครศรีธรรมราช : หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS615 .ศ465 2553] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS615 .ศ465 2553] (3).

Open Library:
อินโดนีเซีย รายา : รัฐจารีตสู่ "ชาติ" ในจินตนาการ / ทวีศักดิ์ เผือกสม.

by ทวีศักดิ์ เผือกสม | ชนิดา เผือกสม, 2519- | อรอนงค์ ทิพย์พิมล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS615 .ท565] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2004 442640] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS615 .ท565] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)