Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khrōngkān wičhai wādūai ʻongkō̜n ʻitsara tām ratthathammanūn rư̄ang botbāt nāthī khō̜ng phūtrūatkān phǣndin nai kāndamnœ̄nkān khumkhrō̜ng sitthi khō̜ng prachāchon tām ratthathammanūn : [rāingān chabap sombūn] / โครงการวิจัยว่าด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ : [รายงานฉบับสมบูรณ์] / โดย ชลัช จงสืบพันธ์, ไชยา กุฎาคาร.

Chalat Čhongsư̄pphan. Chaiyā Kudākhān. Sathāban Phra Pokklao. by ชลัช จงสืบพันธ์ | ไชยา กุฎาคาร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Other title: Botbāt nāthī khō̜ng phūtrūatkān phǣndin nai kāndamnœ̄nkān khumkhrō̜ng sitthi khō̜ng prachāchon tām ratthathammanūn Other title: บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ช46 2557] (1). Checked out (1).

Open Library:
Botbāt nāthī phūtrūatkān phǣndin nai kāndamnœ̄nkān khumkhrō̜ng sitthi khō̜ng prachāchon tām ratthathammanūn / บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ / ชลัช จงสืบพันธ์, ไชยา กุฎาคาร.

Chalat Čhongsư̄pphan. Chaiyā Kudākhān. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. Mahāwitthayālai Būraphā. Witthayākhēt Sakǣo. Khana Witthayāsāt læ Sangkhommasāt. by ชลัช จงสืบพันธ์ | ไชยา กุฎาคาร | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Other title: Botbāt nāthī khō̜ng phūtrūatkān phǣndin nai kāndamnœ̄nkān khumkhrō̜ng sitthi khō̜ng prachāchon tām ratthathammanūn Other title: บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ช46 2559] (2).

Open Library:
สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน = [Status, structure and administration of constitutional organization : a case study of the office of the Ombudsman] : รายงานการวิจัย / โดย ชลัช จงสืบพันธ์, สมเจตน์ ไวยาการณ์, เผด็จการ ด้วงโท.

by ชลัช จงสืบพันธ์ | สมเจตน์ ไวยาการณ์ | เผด็จการ ด้วงโท, 2526-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Other title: Status, structure and administration of constitutional organization : a case study of the office of the Ombudsman.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ช463] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ช463] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)