Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน : รายงานการวิจัย / คณะวิจัย ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่นๆ].

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3157 .ก93] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3157 .ก93] (2).

Open Library:
Kānbō̜rihān čhatkān namthūam læ ʻuthokkaphai khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Siracha Vongsarayankura. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC513.ท9 ก636 2554] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān čhatkān phai lǣng khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn = The drought management in Thailand : final report / การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The drought management in Thailand : final report / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา วงศารยางกูร ... [และคนอื่น ๆ].

Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Sathāban Phūtrūatkān Phǣndin Sưksā. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2559 [2016]Other title: Drought management in Thailand : final report.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QC929.28.ท9 ก64 2559] (1).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT640 .ศ464] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ศ464] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ศ464] (5). Checked out (3).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ศ464 2553] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ศ464 2553] (4). Checked out (4).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ศ464 2553ก] (3).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ศ464 2555] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ศ464 2555] (1). Checked out (8).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wadūai sapsin = Property law / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

Siracha Charoenpanij. by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 634902] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 634902] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 634902] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai sapsin = Property law / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา (เจริญพานิช) วงศารยางกูร.

Sīrāchā Čharœ̄npanich. by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Property law.Availability: No items available Checked out (9).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng khrōngkān rap čhamnam khāo tō̜ khunnaphāp chīwit chāonā Thai / ผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย : รายงานการศึกษา / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่นๆ].

Sīrāchā Čharœ̄nphānit. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Rūam botkhwām thāng wichākān khong Samnakngān Sān Ratthammanūn. chut thī 16, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน กรพจน์ อัศวินวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].

Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit, Čhiraniti Hawānnon. Chawalit Ramčhūančhō̜n. Chānchai Sawǣngsak, Chīp Čhunlamon. Chaowana Traimāt, Nakharin Mektrairat, Niphon Čhaisamran, Bančhœ̄t Singkhanēti. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Prawit Rattanaphīan, Prasœ̄t ʻŌnoppharatwibūn. Punya Udchachon, Piya Patangthā. Phongniwat Yutthaphanbǭriphān, Porntipa sawaisuwanwong. Phison Phirun. Lœ̄trat Rattanawānit, Pol. ʻŌ̜., Wō̜rawit Kangsasithīam. Wicha Mahākhun, Wiwatthana Thǭnglongyā. Wīraphon Tangsuwan. Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Somkhit Lœ̄tphaithūn. Surachai Līangbunlœ̄tchai. ʻUdom Ratʻamarit, ʻĒkbun Wongsawatkun, Sathāban Ratthathammanūn Sưksā. by กรพจน์ อัศวินวิจิตร, 2499- | จิรนิติ หะวานนท์ | ชวลิต รำจวนจร | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | ชีพ จุลมนต์ | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิพนธ์ ใจสำราญ, 2496- | บรรเจิด สิงคะเนติ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประวิช รัตนเพียร, 2499- | ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | ปิยะ ปะตังทา | พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, 2495- | พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | พิศล พิรุณ | เลิศรัตน์ รัตนวานิช, พล.อ, 2490- | วรวิทย์ กังศศิเทียม | วิชา มหาคุณ, 2489- | วิวัธน ทองลงยา | วีระพล ตั้งสุวรรณ | ศรีราชา วงศารยางกูร | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Ratthathammanūn Sưksā Samnakngān Sānratthammanūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Other title: Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon Other title: ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1). Checked out (2).

Open Library:
รายงานการวิจัยเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบในการบริหารราชการไทย / โดย ศรีราชา เจริญพานิช, สุนทร มณีสวัสดิ์, อรุณศรี เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร | สุนทร มณีสวัสดิ์ | อรุณศรี เจริญพานิช.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์ กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2541Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 ศ46] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)