Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rūam botkhwām thāng wichākān khong Samnakngān Sān Ratthammanūn. chut thī 16, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน กรพจน์ อัศวินวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].

Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit, Čhiraniti Hawānnon. Chawalit Ramčhūančhō̜n. Chānchai Sawǣngsak, Chīp Čhunlamon. Chaowana Traimāt, Nakharin Mektrairat, Niphon Čhaisamran, Bančhœ̄t Singkhanēti. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Prawit Rattanaphīan, Prasœ̄t ʻŌnoppharatwibūn. Punya Udchachon, Piya Patangthā. Phongniwat Yutthaphanbǭriphān, Porntipa sawaisuwanwong. Phison Phirun. Lœ̄trat Rattanawānit, Pol. ʻŌ̜., Wō̜rawit Kangsasithīam. Wicha Mahākhun, Wiwatthana Thǭnglongyā. Wīraphon Tangsuwan. Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Somkhit Lœ̄tphaithūn. Surachai Līangbunlœ̄tchai. ʻUdom Ratʻamarit, ʻĒkbun Wongsawatkun, Sathāban Ratthathammanūn Sưksā. by กรพจน์ อัศวินวิจิตร, 2499- | จิรนิติ หะวานนท์ | ชวลิต รำจวนจร | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | ชีพ จุลมนต์ | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิพนธ์ ใจสำราญ, 2496- | บรรเจิด สิงคะเนติ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประวิช รัตนเพียร, 2499- | ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | ปิยะ ปะตังทา | พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, 2495- | พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | พิศล พิรุณ | เลิศรัตน์ รัตนวานิช, พล.อ, 2490- | วรวิทย์ กังศศิเทียม | วิชา มหาคุณ, 2489- | วิวัธน ทองลงยา | วีระพล ตั้งสุวรรณ | ศรีราชา วงศารยางกูร | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Ratthathammanūn Sưksā Samnakngān Sānratthammanūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Other title: Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon Other title: ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (2). Checked out (2).

Open Library:
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | สุจิต บุญบงการ | กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | บรรเจิด สิงคะเนติ | ปกรณ์ ปรียากร | สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | วิษณุ เครืองาม, 2494- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | วุฒิสาร ตันไชย | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | ศรีราชา วงศารยางกูร | วิชา มหาคุณ, 2489- | นพนิธิ สุริยะ | พรรณราย ขันธกิจ | กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | สุรพล นิติไกรพจน์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (31), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)