Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konkai khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai phūmiphāk ʻĀsīan phư̄a sanapsanun ngān tō̜tān kānkhā manut læ nǣothāng kānphatthanā rabop kān chūailư̄a khumkhrō̜ng phisēt kǣ phūsīahāi čhāk kānkhā manut : rāingān wičhai chabap sombūn / กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสนับสนุนงานต่อต้านการค้ามนุษย์และแนวทางการพัฒนาระบบการช่วยเหลือคุ้มครองพิเศษแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เล็ก สมบัติ และคณะ.

Lek sombat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomsongkhro̜sāt. Thailand. Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān. by เล็ก สมบัติ, 2496- | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HQ 2013 634136] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 634136] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HQ 2013 634136] (2).

Open Library:
Khūmư̄ kānsāng sœ̄m sakkayaphāp 'Ǒ̜.Phō̜.Mō̜. : nai kānčhat sawatdikān læ phatthanā khunnaphāp chīwit phū phon thōt / คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพ อพม. : ในการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษ / กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; เรียบเรียงโดย มนธิรา ธาราเวชรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Monthirā Thārāwētrak. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān. Kō̜ng Kitčhakān ʻāsāsamak læ Phāk Prachā Sangkhom. by มนธิรา ธาราเวชรักษ์, 2522- | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2016 676290] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 676290] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 676290] (2).

Open Library:
แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / โดย ธัญชนก ศรีอำพร.

Thanchanok Sriampron, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by ธัญชนก ศรีอำพร, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Sangkhomsongkhro̜sāt, Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Guidelines to promote internal control to enhance efficiency of organizations attached to Department of Social Development and Welfare.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5668.25 .ธ62 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5668.25 .ธ62 2556] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)