Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550) = 120th anniversary of Japan-Thailand diplomatic relations (1887-2007) : [Tai Nichi koryu 120 nen : Higashi Ajia to Tonan Ajia] / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by การสัมมนาวิชาการเรื่อง 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550) (2550 : กรุงเทพฯ) | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551Other title: 120th anniversary of Japan-Thailand diplomatic relations (1887-2007) | Tai Nichi koryu 120 nen : Higashi Ajia to Tonan Ajia.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ญ6 ก64] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ญ6 ก64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ญ6 ก64] (2). Checked out (3).

Open Library:
500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน 2054-2554 = 500 anniversary of Siam-Thailand relations with Portugal and the West-ASEAN 1511-2011 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ ; กาญจนี ละอองศรี ผู้ช่วยบรรณาธิการ.

by การสัมมนานานาชาติ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 (2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: สมุทรปราการ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 [2013]Other title: ห้าร้อยปีความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน 2054-2554 | 500 anniversary of Siam-Thailand relations with Portugal and the West-ASEAN 1511-2011.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2013 612401] (1). Checked out (2).

Open Library:
กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / กาญจนี ละอองศรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บรรณาธิการ.

by กาญจนี ละอองศรี | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS562.3 .ก46] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: DS562.3 .ก46] (2).

Open Library:
กัมพูชา : นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ = Cambodia : Thai foreign policy under the Prem Tinsulanond's government / อรอนงค์ น้อยวงศ์ เบญบูรนันท์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ-กาญจนี ละอองศรี.

by อรอนงค์ น้อยวงศ์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ก6 อ44] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ก6 อ44] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ก6 อ44] (2).

Open Library:
เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา = Norodom Sihanouk and Cambodian non-alignment policy / นภดล ชาติประเสริฐ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS554.57 .น43] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS554.57 .น43] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS554.57 .น43] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 1997 256760] (1).

Open Library:
ช่องแคบมะละกา-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย = The Malacca Straits-Malaysia-Indonesia / กิตติมา จันทร์ตรี ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by กิตติมา จันทร์ตรี | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 1998 270705] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JX4084.ม64 ก63] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JX4084.ม64 ก63] (2).

Open Library:
ไทยคดีศึกษา : รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุฑิตาจิต อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา / บรรณาธิการ [โดย] สุนทรี อาสะไวย์, ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, กาญจนี ละอองศรี.

by สุนทรี อาสะไวย์ | วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, ม.ล, 2495- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงานแสดงมิฑิตาจิตครบรอบ 60 ปี อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2533Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS562.3 .ท94] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS562.3 .ท94] (1). Checked out (1).

Open Library:
Thai-Phamā sưksā nai krō̜p prachākhom ʻĀsīan = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ.

ʻUbonrat Siriyuwasak. Supphalak Kānčhanakhundī. Nithinan Yō̜sǣngrat. Sangūan Khumrungrot. Wirat Niyomtham. ʻŌ̜ng Bančhun. Thanyā Sangkhaphanthānon, Chanthanā Čhanbančhong. Chayānin Prathumsūt. Nopphadon Suchāt. Witaya Swaddiwudhipong. Wisā Suphanphaibūn. Chamnan Čhanrư̄ang Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Somchāi Prīchāsinlapakun. Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Wārat Matthayomburut. Prathīp Chāilī. Photčhanā Sūansrī. Boonyasarit Aneksuk. Sāiphin Kǣongāmprasert. Sučhēn Kappharit. ʻUdomphō̜n Thīrawiriyakun, Chatsumān Kabinlasing. Sunait Chutintaranond, Suraphot Thawīsak. Supatra Bhumiprapas. Srichan Chancheewa, ʻAt Bandit, Suthēp Thō̜ngngām. Kānčhanāphō̜n Čhitsanga. Sununthā Mư̄angnin. Khư̄nsai Čhaiyen. Dunlayaphāk Prīchāratcha. Tư̄ančhai Dīthēt. Mō̜rakotwong Phūmphlap. Anuchit Singsuwan. Sonnarat Kānčhanawanit. Withūn Phœ̄mphongsāčharoen. Bunsap Phānitchakān. Suwit Laohasiriwong. Ninnāt Chaithīraphinyō. Somkīat Tangkitwānit. Charnvit Kasetsiri, Kanchanee La-ongsri. Somrit Lư̄chai, Parinyā Pānthō̜ng. Phīanphō̜n Dīthēt. Ratsamī Chūsongdēt. ʻAdisak Sīsom. Pračhūap Suphinī. Yotsathon Kitkuson. Phenwadī Rattakūn. Narā Rattanarut. Butsayarat Kānčhanadit. 'Atcharīyā Sāisin. Phichēt Sāiphan. Wasin Punyawuttrakūn. 'Autchariyā Chūwonglœ̄t. ʻAkkharaphong Khamkhūn. Dām Buntham. Phanat Thatsanīyānon, Kawīphon Sawāngphǣo. Thamrongsak Petchlœ̄tanant, Prathomphong Manōhān. Natthakō̜n Withitānon, Thotsaphon Srīnut. Toyota Thailand Foundation. Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Kānsammanā Wichākān Pračham Pī Thai-Phamā Sưksā Mahāwitthayālai Narēsūan) by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ | สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ | วิรัช นิยมธรรม | องค์ บรรจุน, 2514- | ธัญญา สังขพันธานนท์, 2499- | ฉันทนา จันทร์บรรจง | ชญานินท์ ประทุมสูตร | นภดล สุชาติ | วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ | วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | วารัชต์ มัธยมบุรุษ | ประทีป ฉายลี | พจนา สวนศรี | บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข | สายพิน แก้วงามประเสริฐ | สุเจน กรรพฤทธิ์ | อุดมพร ธีระวิริยะกุล, 2517- | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ | สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | สุรพศ ทวีศักดิ์ | สุภัตรา ภูมิประภาส | ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, 2498- | อรรจน์ บัณฑิตย์, 2506-2561 | สุเทพ ทองงาม | กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า | สุนันทา เมืองนิล | คืนใส ใจเย็น | ดุลยภาค ปรีชารัชช | เตือนใจ ดีเทศน์ | มรกตวงศ์ ภูมิพลับ | อนุชิต สิงห์สุวรรณ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ | บุญทรัพย์ พานิชการ | สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ | นินนาท ไชยธีรภิญโญ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | สมฤทธิ์ ลือชัย, 2506- | ปริญญา ปานทอง | เพียรพร ดีเทศน์ | รัศมี ชูทรงเดช | อดิศักดิ์ ศรีสม | ประจวบ สุภินี | ยศธน กิจกุศล | เพ็ญวดี รัตตกูล | นรา รัตนรุจ | บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ | อัจฉรียา สายศิลป์ | พิเชษฐ สายพันธุ์ | วศิน ปัญญาวุธตระกูล | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | อัครพงษ์ ค่ำคูณ | ดามพ์ บุญธรรม | พนัส ทัศนียานนท์, 2485- | กวีพนธ์ สว่างแผ้ว | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | ปฐมพงษ์ มโนหาญ | ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520- | ทศพล ศรีนุช | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | การสัมนาวิชาการประจำปี ไทย-พม่าศึกษา (2557 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prakān : Mūnlanithi Tōyōtā Prathēt Thai [læ] Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2558 [2015] Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Thai Myanmar studies in ASEAN community.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:
ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = Siamese vassal states under King Rama V / ชวลีย์ ณ ถลาง ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by ชวลีย์ ณ ถลาง | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS582.5 .ช52] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.5 .ช52] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582.5 .ช52] (2).

Open Library:
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป / เดวิด เค. วัยอาจ ; คณะผู้แปล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ กาญจนี ละอองศรี.

by วัยอาจ, เดวิด เค, ค.ศ. 1937- | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS571 .ว568 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS571 .ว568 2556] (1). Checked out (1).

Open Library:
Prawattisāt Thai chabap sangkhēp / ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป / เดวิด เค. วัยอาจ ; กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ ; คณะผู้แปล, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่น ๆ].

Wyatt, David K. Chānwit Kasētsiri, Kanchanee La-ongsri. by วัยอาจ, เดวิด เค | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 635250] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 635250] (2). Checked out (3).

Open Library:
ประวัติศาสตร์ลาว = A history of Laos / โดย มาร์ติน สจ๊วต-ฟอกซ์ ; จิราภรณ์ วิญญรัตน์ แปล ; กาญจนี ละอองศรี, ปรียา แววหงษ์ บรรณาธิการ.

by สจ๊วต-ฟอกซ์, มาร์ติน, ค.ศ. 1939- | จิราภรณ์ วิญญรัตน์ | กาญจนี ละอองศรี | ปรียา แววหงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [สมุทรปราการ] : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2553Other title: History of Laos.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS555.5 .ส25 2553] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS555.5 .ส25 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2010 564887] (1). Checked out (2).

Open Library:
ประวัติศาสตร์ลาว = A history of Laos / โดย มาร์ติน สจ๊วต-ฟอกซ์ ; จิราภรณ์ วิญญรัตน์ แปล ; กาญจนี ละอองศรี, ปรียา แววหงษ์ บรรณาธิการ.

by สจ๊วต-ฟอกซ์, มาร์ติน, ค.ศ. 1939- | จิราภรณ์ วิญญรัตน์ | กาญจนี ละอองศรี | ปรียา แววหงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 [2013]Other title: History of Laos.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS555.5 .ส25 2556] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS555.5 .ส25 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS555.5 .ส25 2556] (1). Checked out (1). In transit (1).

Open Library:
ประวัติศาสตร์ศิลปะบันดาลใจ : หนังสือรวมบทความวิชาการในวาระเจริญอายุครบ 6 รอบ ของรองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ / บรรณาธิการบทความภาษาไทย กายจนี ละอองศรี ; บรรณาธิการบทความภาษาอังกฤษ ม.ร.ว. หญิง นริศรา จักรพงษ์.

by กาญจนี ละอองศรี | นริศรา จักรพงษ์, ม.ร.ว | มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ART N 2014 667445] (1).

Open Library:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว / โดย ทวีเกียรติ เจนประจักษ์.

by ทวีเกียรติ เจนประจักษ์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ล6 ท53] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ล6 ท53] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DS575.5.ล6 ท53] (1). Checked out (1).

Open Library:
ผ่านกาลเวลา : 60 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ / บรรณาธิการ กาญจนี ละอองศรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

by กาญจนี ละอองศรี | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984) จำกัด, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LG395.ก234ช6 ผ63] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก234ช6 ผ63] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: EDUC LG 2001 375271] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: EDUC LG 2001 375271] (1).

Open Library:
พม่า : นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ = Burma : Thai foreign policy under the Chatichai Choonhavan's government / เรืออากาศเอกหญิง เวณิกา บุญมาคลี่ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

by เวณิกา บุญมาคลี่ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.พ4 ว73] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1997 256716] (7), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.พ4 ว73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.พ4 ว73] (4). Checked out (1).

Open Library:
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์ : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ. [ล. 1], แม่น้ำโขง ณ เชียงราย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ.

by การสัมมนาวิชาการภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์ (2552 : เชียงราย) | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553Other title: แม่น้ำโขง ณ เชียงราย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS523.2 .ก645 2553 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.2 .ก645 2553 ล. 1] (3).

Open Library:
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์ : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ. [ล. 2], เชียงราย ณ แม่น้ำโขง / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ.

by การสัมมนาวิชาการภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์ (2552 : เชียงราย) | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553Other title: แม่น้ำโขง ณ เชียงราย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS523.2 .ก645 2553 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.2 .ก645 2553 ล. 2] (4).

Open Library:
มอญในเมืองไทย = The Mons in Thailand / สุภรณ์ โอเจริญ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ-กาญจนี ละอองศรี.

by สุภรณ์ โอเจริญ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1998 276555] (6), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.ม5 ส74] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)