ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : , จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์ : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ.   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553 . 28, 344 หน้า : , จัดประชุมวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS523.2 .ก645 2553 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS523.2 .ก645 2553 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS523.2 .ก645 2553 ล. 1] (1),

ห้องสมุด:
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : , จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์ : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ.   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553 . 28, 440 หน้า : , จัดประชุมวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS523.2 .ก645 2553 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS523.2 .ก645 2553 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS523.2 .ก645 2553 ล. 2] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS523.2 .ก645 2553 ล. 2] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)