Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT68 .พ445] (2).

Open Library:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2551] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT68 .พ445 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2551] (3). Checked out (1).

Open Library:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2552] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2552] (3).

Open Library:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2554] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2554] (1).

Open Library:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2555] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .พ445 2555] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2555] (3). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai : trīam sō̜p khao nitisāt / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan. by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2557 [2014]Other title: Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629341] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629341] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629341] (3). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai : trīam sō̜p khao nitisāt / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan. by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2558 [2015]Other title: Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 656178] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 656178] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656178] (3). Checked out (2).

Open Library:
Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai / เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan, by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2559 [2016]Other title: Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai chabap trīam sō̜p khao nitisāt Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2559] (3). Checked out (2).

Open Library:
Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai / เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan, by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai chabap trīam sō̜p khao nitisāt Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .พ445 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2561] (2). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)