Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กองทัพกับประชาธิปไตย / สุรพงษ์ ชัยนาม.

by สุรพงษ์ ชัยนาม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 061/2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 061/2552] (1).

Open Library:
การทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว. 3 / สุรพงษ์ ชัยนาม.

by สุรพงษ์ ชัยนาม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575 .ส744 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575 .ส744 2554] (1).

Open Library:
Khrai pen sāi / ใครเป็นซ้าย / สุรพงษ์ ชัยนาม.

Surapong Chainām, by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Sayām, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HX 2014 637611] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HX 2014 637611] (1).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Kamphūchā : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : hā karanī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อกัมพูชา : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sayām, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ก6 ส674 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ก6 ส674 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Brūnai : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อบรูไน : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.บ47 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.บ47 ส74 2561] (2).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Filippin : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ส74 2561] (2).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Mālēsīa : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : hā karanī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อมาเลเซีย : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sayām, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ม6 ส74 2560] (2).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Lāo : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : hā karanī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อลาว : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย นายสุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ล6 ส74 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ล6 ส74 2559] (2).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Wīatnām : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : hā karanī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อเวียตนาม : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sayām, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ว8 ส74 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ว8 ส74 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Singkhapō : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อสิงคโปร์ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ส6 ส74 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ส6 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ส6 ส74 2561] (2).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ ʻIndōnīsīa : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.อ633 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.อ633 ส74 2561] (2).

Open Library:
มาร์กซและสังคมนิยม.

by สุรพงษ์ ชัยนาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, เคล็ดไทย, 2524Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HX39.5 .ส7 2524] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HX39.5 .ส7 2524] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HX39.5 .ส7 2524] (1).

Open Library:
Rōhīnčhā chatākam khō̜ng manut thī yang rai khamtō̜p : thīmā læ thāngʻō̜k khō̜ng panhā : ʻēkkasān prakō̜p sammanā wichākān [Wančhan thī 22 Mithunāyon 2558 wēlā 8.30-12.30 nō̜. na hō̜ngprachum 1 ʻākhān wičhai Mahāwitthayālai Walailak] / โรฮีนจา ชะตากรรมของมนุษุย์ที่ยังไร้คำตอบ : ที่มาและทางออกของปัญหา : เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ [วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์] / จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเซียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

Ngān Sammanā Wichākān Hūakhō̜ "Rōhīnčhā" Chatākam khō̜ng Manut thī yang rai Khamtō̜p : Thīmā læ Thāngʻō̜k khō̜ng Panhā Mahāwitthayālai Walailak) Suraphong Chainām, Čharan Malūlīm. Siriphō̜n Sombūnbūrana, Mahāwitthayālai Walailak. Sākhā ʻĒsīa Sưksā. Laksūt Pratyā Dutsadībanthit. by งานสัมมนาวิชาการหัวข้อ "โรฮีนจา" ชะตากรรมของมนุษุย์ที่ยังไร้คำตอบ : ที่มาและทางออกของปัญหา (2558 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) | สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | จรัญ มะลูลีม | สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2510- | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สาขาเอเซียศึกษา. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nakorn Sī Thammarāt] : Laksūt, 2558 [2015] Publisher: [นครศรีธรรมราช] : หลักสูตร, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS528.2.ร95 ง63 2558] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)