Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
คู่มือกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระดับชุมชน / บรรณาธิการ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี, อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

by ปิ่นสักก์ สุรัสวดี | อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GC1023.81.ท9 ค737 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEOG GC 2009 606500] (2).

Open Library:
รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554. คณะทำงานกลุ่มที่ 2, องค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัว = Thailand's first assessment report on climate change 2011. Working group II, Impacts, Vulnerability and adaptation / บรรณาธิการ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และอำนาจ ชิดไธสง.

by อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | อำนาจ ชิดไธสง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554 [2011]Other title: องค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัว | Impacts, Vulnerability and adaptation | Thailand's first assessment report on climate change 2011..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QC903.2.ท9 ร642 2554 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: QC903.2.ท9 ร642 2554 ล. 2] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: QC903.2.ท9 ร642 2554 ล. 2] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)