Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / โดย ชีพ จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. by ชีพ จุลมนต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻoprom sưksā kotmāi ngǣnētibanthittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 644016] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 644016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 644016] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 644016] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ช645 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ช645 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ช645 2560] (2). Checked out (4).

Open Library:
Rūam botkhwām thāng wichākān khong Samnakngān Sān Ratthammanūn. chut thī 16, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน กรพจน์ อัศวินวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].

Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit, Čhiraniti Hawānnon. Chawalit Ramčhūančhō̜n. Chānchai Sawǣngsak, Chīp Čhunlamon. Chaowana Traimāt, Nakharin Mektrairat, Niphon Čhaisamran, Bančhœ̄t Singkhanēti. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Prawit Rattanaphīan, Prasœ̄t ʻŌnoppharatwibūn. Punya Udchachon, Piya Patangthā. Phongniwat Yutthaphanbǭriphān, Porntipa sawaisuwanwong. Phison Phirun. Lœ̄trat Rattanawānit, Pol. ʻŌ̜., Wō̜rawit Kangsasithīam. Wicha Mahākhun, Wiwatthana Thǭnglongyā. Wīraphon Tangsuwan. Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Somkhit Lœ̄tphaithūn. Surachai Līangbunlœ̄tchai. ʻUdom Ratʻamarit, ʻĒkbun Wongsawatkun, Sathāban Ratthathammanūn Sưksā. by กรพจน์ อัศวินวิจิตร, 2499- | จิรนิติ หะวานนท์ | ชวลิต รำจวนจร | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | ชีพ จุลมนต์ | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิพนธ์ ใจสำราญ, 2496- | บรรเจิด สิงคะเนติ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประวิช รัตนเพียร, 2499- | ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | ปิยะ ปะตังทา | พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, 2495- | พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | พิศล พิรุณ | เลิศรัตน์ รัตนวานิช, พล.อ, 2490- | วรวิทย์ กังศศิเทียม | วิชา มหาคุณ, 2489- | วิวัธน ทองลงยา | วีระพล ตั้งสุวรรณ | ศรีราชา วงศารยางกูร | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Ratthathammanūn Sưksā Samnakngān Sānratthammanūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Other title: Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon Other title: ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (2). Checked out (2).

Open Library:
Sān ratthammanūn kap kanpatirūp kānmư̄ang phāitai lak nititham / ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม / ผู้เขียน Michael Kirby ... [และคนอื่น ๆ].

Thakœ̄ngkīat Janphūn. Chānwit Rakkunchon. Chīp Čhunlamon. Nanthaphon Khaimuk. Nitikǭn Čhirathitikānkit. Pathomphong Khamkhīeo. Punyā 'Utchāchon. Phison Phirun . Phākphūm Kǣokhư̄an. Somrit Chaiwong. Sumāphō̜n Sīmūang. 'Adithep ʻUiyaphat. 'Autthaphon Yaisawāng. Thailand. Samnakngān Sānratthammanūn. by Kirby, Michael Donald, 1939- | เถกิงเกียรติ จันทร์พูล | ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน | ชีพ จุลมนต์ | นันทพล ไข่มุกต์ | นิติกร จิรฐิติกาลกิจ | ปฐมพงษ์ คำเขียว | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | พิศล พิรุณ | ภาคภูมิ แก้วเขื่อน | สมฤทธิ์ ไชยวงค์ | สุมาภรณ์ ศรีม่วง | อดิเทพ อุยยะพัฒน์, 2520- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sānratthammanūn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 647605] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 647605] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ศ64 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 647605] (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)