ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 30 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กรณี ร.7 ทรงสละราชสมบัติ : , การตีความและการสานต่อความหมายทางการเมือง = [The abdication of RAMA 7 : political interpretation and implication] / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2549 . 46, 188 หน้า. , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การสละราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษากระบวนการจัดการ ''ความจริง" ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS583 .น117 2549] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS583 .น117 2549] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS583 .น117 2549] (3), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS583 .น117 2549] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS583 .น117 2549] (5),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม : , บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 / โดย ยาตาเบ, ยาสุกิจิ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 . 21, 135 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS583.3 .ย63 2550] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS583.3 .ย63 2550] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS583.3 .ย63 2550] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS583.3 .ย63 2550] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540 . 375 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (9), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2540] (7),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2553 . 24, 518 หน้า : , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับแก้ไขและปรับปรุง 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Shelving Cart [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 2010 562765] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก] (1),

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายสิ่งพิมพ์โครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย, 2535 . ก-ณ, 345 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 1992 261533] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2470-75 น23] (9),

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ของสยาม : , พรมแดนแห่งความรู้. โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 . 75 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS583 .น2] (1),

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง : , ข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูปโดยองค์รวม / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 55 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (13), Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (3), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .น2185ก64] (4), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (2),

ห้องสมุด:
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันสยามศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2533 . 244 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [JQ1745.ก5 2475 น24] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2475 น24] (5),

ห้องสมุด:
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2546 . 22, 367 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง 2546. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745 .น34 2560] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : , ข้อสังเกตเบื้องต้น / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 . 50 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DOC 2005 693475] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คือฟ้ากว้าง-- 60 ปี นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ / โดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. การพิมพ์: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 . 267 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [LA2383.ท92น22 ภ746 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LA2383.ท92น22 ภ746 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 . 392 หน้า : , มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด Full text is available. Please contact library staff. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JS78 .น346 2546] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [JS78 .น346 2546] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JS78 .น346 2546] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JS 2003 428259] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JS78 .น346 2546] (6),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
นรนิติ เศรษฐบุตร : , 60 ปี กีรตยาจารย์ /   การพิมพ์: [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 . 2 เล่ม : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [PLSC JS 2001 381081 V. 1] (1), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [JS7153.3.ก2 น43] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JS7153.3.ก2 น43] (7),

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 . 130 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JQ1743.2 .น34 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1743.2 .น34 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1743.2 .น34 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1743.2 .น34 2558] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
บทบาทอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและการปกครองท้องที่ : , รายงานการศึกษาวิจัย / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JS7153.3.ก8 น24] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JS7153.3.ก8 น24] (3),

ห้องสมุด:
ผู้บัญชาการชาวพุทธ : , บันทึกผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เกี่ยวกับสงครามโลก ครั้งที่ 2 / โดย นากามูระ, อาเคโตะ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2534 . (24), 238 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [D767.47 .น62] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [D767.47 .น62] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST D 1991 84492] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [D767.47 .น62] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)