Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554?] [2011?]Other title: สี่สิบพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. | 40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2554] (1).

Open Library:
Nǣothāng kān khō̜ ʻanuyāt hai khao tham prayōt nai phư̄nthī pāmai : chabap phū khō̜ ʻanuyāt / แนวทางการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ : ฉบับผู้ขออนุญาต / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Krom Pāmai. Samnak Kān ʻAnuyāt. by กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2).

Open Library:
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 : คำอธิบาย (พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน) / ยืนหยัด ใจสมุทร.

by ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Other title: คำอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SD657 .ย63 2549] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: SD657 .ย63 2549] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SD657 .ย63 2549] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: SD657 .ย63 2549] (2).

Open Library:
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 : คำอธิบาย (พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน) / ยืนหยัด ใจสมุทร.

by ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Other title: คำอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SD657 .ย63 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SD657 .ย63 2556] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: SD657 .ย63 2556] (2). Checked out (1).

Open Library:
Phō̜.Rō̜.Bō̜. Pāsangūan hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2507 Phō̜.Rō̜.Bō̜. ʻUtthayān hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2504 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Sangūan læ Khumkhrō̜ng Satpā Phō̜.Sō̜. 2535 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Sūanpā Phō̜.Sō̜. 2535 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Ngāchāng Phō̜.Sō̜. 2558 : khamʻathibāi (phrō̜m khamphiphāksā sān dīkā bō̜ribūn čhonthưng patčhuban) / พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 : คำอธิบาย (พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน) / ยืนหยัด ใจสมุทร.

Yư̄nyat Čhaisamut, by ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Khamʻathibāi rūam kotmāi kīeokap pāmai læ satpā Other title: คำอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SD657 .ย63 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: SD657 .ย63 2560] (2). Checked out (2).

Open Library:
ʻAthibāi kotmāi pāsangūan hǣng chāt / อธิบายกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ / สุเนติ คงเทพ และ นันทชัย รักษ์จินดา.

Suneti Kongthep. Nanthachai Rakčhindā. by สุเนติ คงเทพ | นันทชัย รักษ์จินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Mangkūt Dičhitō̜nphrēt Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มังกู๊ด ดิจิตอลเพรส จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3054 .ส73 2561] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)