Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khrư̄akhāi chumchon Filippin nai prathēt Thai : čhāk ʻadīt sū prachākhom ʻĀsīan / เครือข่ายชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศไทย : จากอดีตสู่ประชาคมอาเซียน / กมลพร สอนศรี.

Gamolporn Sonsri. Thammasat University. Institute of East Asian Studies. by กมลพร สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1).

Open Library:
ไทย-ฟิลิปปินส์ : สายสัมพันธ์นิรันดร = Thailand-The Philippines : Ties beyond times / กระทรวงการต่างประเทศ ; คณะทำงาน เมธา พร้อมเทพ...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ อุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ พินทุ์สุดา ชัยนาม.

by เมธา พร้อมเทพ | อุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ | พินทุ์สุดา ชัยนาม | กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Other title: Thailand-The Philippines : Ties beyond times.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ท94] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ท94] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ท94] (1).

Open Library:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Filippin : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ส74 2561] (2).

Open Library:
นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยต่อประเทศฟิลิปปินส์ในทศวรรษที่ 1970 ภายใต้อาเซียน.

by สีดา สอนศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JX1579.5 .ส63] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JX1579.5 .ส63] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JX1579.5 .ส63] (1).

Open Library:
Sāithārā Sīdā niphon : rūam botkhwām dān Filippin sưksā / สายธาราสีดานิพนธ์ : รวมบทความด้านฟิลิปปินส์ศึกษา / ของ สีดา สอนศรี ; ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ บรรณาธิการเรียบเรียง.

Sīdā Sō̜nsī. Prasongchai Sētthasurawit. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สีดา สอนศรี | ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2560 [ 2017] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560 [2017]Other title: Rūam botkhwām dān Filippin sưksā Other title: รวมบทความด้านฟิลิปปินส์ศึกษา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1410 .ส58 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1410 .ส58 2560] (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)