Your search returned 4 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1 thưng bap 6 kǣkhai khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2 læ kānʻōn sitthi rīakrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2558 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 wādūai khō̜sanyā thī mai pentham Phō̜.Sō̜. 2540 khumkhrō̜ng dek thī kœ̄t dōi ʻāsai theknōlōyī chūai kānčharœ̄nphan thāng kānphǣt Phō̜.Sō̜. 2558 / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2 และการโอนสิทธิเรียกร้อง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī mai pentham Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Dek thī Kœ̄t dōi ʻĀsai Theknōlōyī Chūai Kānčharœ̄nphan thāng Kānphǣt kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658345] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658345] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut "khwāmphit kīeokap sư̄ lāmok ʻanāčhān dek" Karakadākhom 2558 ; Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2"/ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2" Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2".Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658322] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658322] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng / รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 639822] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng læ ratthammanūn / รวมกฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

Thailand. Laws, statutes, etc. Pot Kūmanachai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Gaius group, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ไกอุส กรุ๊ป, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 660588] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)