Your search returned 274 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kham thām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 643087] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 643087] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 643087] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 643087] (4). Checked out (1).

Open Library:
Kham thām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658374] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658374] (3).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .ป45 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1672 .ป45 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .ป45 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1672 .ป45 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khambanyāi rāiwichā kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā khō̜ng sāttrāčhān (phisēt) Rēwat Chamchalœ̄m / คำบรรยายรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เรวัติ ฉ่ำเฉลิม / เรวัติ ฉ่ำเฉลิม.

Rēwat Chamchalœ̄m. by เรวัติ ฉ่ำเฉลิม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt, [2552] [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมสอบสวนคดีพิเศษ, [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2009 646226] (1).

Open Library:
คำฟ้องคดีอาญา : ศึกษาบทบาทศาลในชั้นประทับฟ้อง / อุทุมพร จุลนิพิฐวงษ์.

Autumporn Julnipittawong. Dhurakij Pundit University. Pridi Banomyong Faculty of Law. by อุทุมพร จุลนิพิฐวงษ์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Prīdī Phanomyong, Mahāwitthayālai Thurakitčhabandit, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Criminal indictment : a study a court's role in case of accepted a charge | [Criminal indictment : a study of court's role in case of accepted a charge].Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .อ737 2556] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā 2 : phrō̜m sarup yō̜ lakdīkā thī samkhan læ khō̜sangkēt mo̜ samrap chai nai kānsưksā radap parinyātrī nēti sō̜p 'aiyakān phūchūai læ phūchūaiphūphiphāksā / คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 : พร้อมสรุปย่อหลักฎีกาที่สำคัญและข้อสังเกต เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรี เนติ สอบอัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา / โดย วิเศษ อ่อนตา.

Wisēt ʻŌ̜ntā. by วิเศษ อ่อนตา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...: Khana Bukkhon Panaratcha, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 639313] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639313] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639313] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kētsawaphithak. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi ngǣ Nētbanthittayasaphā. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētbanthittayasaphā, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2557 [2014]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 632235] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 632235] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā nai chan sān : (chabap khaočhai ngāi) / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล : (ฉบับเข้าใจง่าย) / สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล.

Sālinī Phūrungrengphon. by สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Ploy Kanphim, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : พลอยการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 648711] (5).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā khwāmphit kīeokap sap : lak wing ching plon kanchōk chō̜kōng yakyō̜k rap khō̜ngčhōn rīt ʻaosap thamhai sīasap bukruk phrō̜mdūai yō̜ lakdīkā thī samkhan læ praden khō̜sō̜pkao nēti phūchūai phūphiphāksā ʻaiyakān phūchūai / คำอธิบายกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ลัก วิ่ง ชิง ปล้น กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร รีดเอาทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก พร้อมด้วยย่อหลักฎีกาที่สำคัญและประเด็นข้อสอบเก่า เนติ ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย / โดย วิเศษ อ่อนตา.

Wisēt 'Ǭntā. by วิเศษ อ่อนตา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...: Khana Bukkhon Panaratcha, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633302] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633302] (2).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 645695] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 645695] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 645695] (3). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lēm 2, phāk 3-4 (māttrā 157-245) / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phāk 3-4 (māttrā 157-245). Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658102] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658102] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 2] (4). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ธ636 2559 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ636 2559 ล. 1] (2). Checked out (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 2 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: No items available Checked out (6).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ธ636 2561 ล. 1] (1). Checked out (6).

Open Library:
Kham ʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā phāk 1 (māttrā 1-māttrā 119) phrǭm tūayāng khamthām-khamtǭp čhonthưng pī phǭ.sǭ. 2558 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-มาตรา 119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึงปี พ.ศ. 2558 / จุลสิงห์ วสันตสิงห์.

Čhunlasing Wasantasing, Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by จุลสิงห์ วสันตสิงห์, 2493- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665672] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 665672] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi wichā sammanā kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อรรถพล ใหญ่สว่าง.

ʻAtthaphon Yaisawāng, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētbanthittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 649359] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 649359] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .อ433 2558] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi wichā sammanā kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อรรถพล ใหญ่สว่าง.

ʻAtthaphon Yaisawāng, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētbanthittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .อ433 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .อ433 2560] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi wichā sammanā kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อรรถพล ใหญ่สว่าง.

ʻAtthaphon Yaisawāng, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētbanthittayasaphā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .อ433 2561] (1). Checked out (7).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . lem 1, Khwāmrū bư̄angton kīeokap rabop kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Other title: Khwāmrū bư̄angton kīeokap rabop kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 1] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)