Your search returned 274 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . lem 2, Sithi khō̜ng phūsīhāi nai khadī ʻāyā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Other title: Sithi khō̜ng phūsīhāi nai khadī ʻāyā Other title: สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 629874] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 629874] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 629874] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . lem 3, Kānsǭpsūan māttrakān bangkhap nai khadī ʻāyā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 3, การสอบสวนมาตรการบังคับในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Other title: Kānsǭpsūan māttrakān bangkhap nai khadī ʻāyā Other title: การสอบสวนมาตรการบังคับในคดีอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 3] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 3] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 3] (2).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . lem 2, Sithi khō̜ng phūsīhāi nai khadī ʻāyā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2558 [2015]Other title: Sithi khō̜ng phūsīhāi nai khadī ʻāyā Other title: สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 663528] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 663528] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 663528] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . Lem 1, rabop taisūan & rabop klāohā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, ระบบไต่สวน & ระบบกล่าวหา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2559 [2016]Other title: Rabop taisūan & rabop klāohā Other title: ระบบไต่สวน & ระบบกล่าวหา | ระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2559 ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610.อ73 2559 ล. 1] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . lem 3, Kānsǭpsūan māttrakān bangkhap nai khadī ʻāyā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 3, การสอบสวนมาตรการบังคับในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2559 [2016]Other title: Kānsǭpsūan māttrakān bangkhap nai khadī ʻāyā Other title: การสอบสวนมาตรการบังคับในคดีอาญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2559 ล. 3] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khūmư̄ kānkhō̜ læ rap khưn thabīan pen phūtham nāthī nakčhittawitthayā rư̄ naksangkhomsongkhro̜ tām pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā / คู่มือการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Kotmāi. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2015 647080] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kāndamnœ̄n khadī ʻāyā / คู่มือการดำเนินคดีอาญา / ชนบท ศุภศรี ... [และคนอื่น ๆ].

Chonnabot Suphasī. by ชนบท ศุภศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panarat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 628859] (1).

Open Library:
Khūmư̄ honthāng kǣ kān khāt nat yư̄n kham haikān kān khāt nat phičhāranā læ withīkān khō̜ hai phičhāranā khadī mai / คู่มือหนทางแก้ การขาดนัดยื่นคำให้การ การขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่ / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1758.ข63 จ63 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1758.ข63 จ63 2559] (4). Checked out (1).

Open Library:
Khrōngkān phatthanā rabop kānsō̜psūan nai khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p læ khadī khā manut hai penpai nai thitthāng dīeo kap rabop taisūan tām Pharātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Pō̜.Sō̜. 2559 læ Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Pō̜.Sō̜. 2559 : botkhwām wichākān / โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : บทความวิชาการ / ผู้วิจัย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ.

Narong Čhaihān, Pokpō̜ng Sīsanit, Surasit Sǣngwirōtčhanaphat, Napat Sō̜raʻat, Thatsaman Čhaihān. Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2510- | ณภัทร สรอัฑฒ์, 2522- | ทัศมัญช์ ใจหาญ | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā wičhai rư̄ang kānnam rabop taisūan mā chai nai krabūankān yuttitham thāng ʻāyā sưksā prīapthīap nānā prathēt : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการนำระบบไต่สวนมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān. Thailand. Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut. by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการ | สำนักงานอัยการสูงสุด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556 [2013]Other title: Kānnam rabop taisūan mā chai nai krabūankān yuttitham thāng ʻāyā sưksā prīapthīap nānā prathēt Other title: การนำระบบไต่สวนมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 650768] (1).

Open Library:
Čham tūabot samkhan 70 māttrā phayān lakthān / จำตัวบทสำคัญ 70 มาตรา พยานหลักฐาน / The Success Group.

Success Group. by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Pimaksorn, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 663420] (2). Checked out (3).

Open Library:
Čham tūabot samkhan 79 māttrā pǭ.wi.'āyā / จำตัวบทสำคัญ 79 มาตรา ป.วิ.อาญา / The Success Group.

Success Group. by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Pimaksorn, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558?] [2015?]Other title: Čham tūabot samkhan wi.'āyā Other title: จำตัวบทสำคัญ วิ.อาญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661259] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661259] (1). Checked out (1).

Open Library:
Thō̜tkhwām Code & Decode pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng, pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā, phrō̜m Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng (chabap thī 26), Phō̜. Sō̜. 2557 (kāndamnœ̄n khadī bǣp klum) / ถอดความ Code & Decode ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2557 (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) / สุเนติ คงเทพ.

Sunēti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Other title: Code & Decode pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng, pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Code & decode ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 646849] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 646849] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 646849] (4).

Open Library:
Thopthūan tūabot māttrā samkhan pō̜. wi. ʻāyā / ทบทวนตัวบท มาตราสำคัญ ป.วิ.อาญา / จัดทำโดย ชัยพร แดงบรรจง, สุภูวพัฒน์ พรหมทอง และทีมงาน RU Law Group.

Chaiphō̜n Dǣngbančhong. Suphūwaphat Phō̜nmathō̜ng. RU Law Group. by ชัยพร แดงบรรจง | สุภูวพัฒน์ พรหมทอง | อาร์ยู ลอว์ กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 663427] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 663427] (2).

Open Library:
Thō̜ng tūabot wi.ʻāyā : kǣkhai tām kotmāi mai / ท่องตัวบท วิ.อาญา : แก้ไขตามกฎหมายใหม่ / ผู้รวบรวม The Success Group.

Success Group. by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hāng Hunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 642987] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 642987] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 642987] (2). Checked out (1).

Open Library:
Thō̜ng tūabot wi.ʻāyā (kǣkhai tām kotmāi mai) / ท่องตัวบท วิ.อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่) / The Success Group.

Success Group. by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hāng Hunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558?] [2015?]Other title: Thō̜ng tūabot pǭ.wi.ʻāyā Other title: ท่องตัวบท ป.วิ.อาญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661253] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661253] (2).

Open Library:
Niti sētthasāt khō̜ng rabop yuttitham thāng ʻāyā khō̜ng Thai / นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย / สรุปและเรียบเรียง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Wanrak Mingmanīnākhin. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2014 632793] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 632793] (1). Checked out (1).

Open Library:
Botbāt sān nai kānphičhāranā nai kō̜ranī thī čhamlœ̄i haikān rap sāraphāp / บทบาทศาลในการพิจารณาในกรณีที่จำเลยให้การรับสารภาพ / โดย ฐาปนิก ประเสริฐพัฒนกุล.

Thapanick Prasertpattanakul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ฐาปนิก ประเสริฐพัฒนกุล, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: The court's role and deliberation upon a defendant's confession.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639471] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639471] (1). Checked out (1).

Open Library:
Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranākhwām ʻāyā Phrathammanūn Sān Yuttitham : phrō̜m Pọ̄.Rō̜.Bō̜. čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng Pọ̄.Rō̜.Bō̜. hai nam Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng mā chai bangkhap nai Sān Čhangwat / ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พร้อม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / คณะวิชาการ The Justice group.

Thailand. Laws, statutes, etc. Justice group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2560.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2560] [2017]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4604 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604 2560] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)