Your search returned 144 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2).

Open Library:
Infographic Pō̜. wi ʻāyā (krabūankān kō̜n chan sān) chabap LawDD / Infographic ป. วิ อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล) ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Rưthathitham. Marut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2557 [2014]Other title: Pō̜. wi ʻāyā (krabūankān kō̜n chan sān) Other title: ป.วิ อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 640815] (2). Checked out (8).

Open Library:
Infographic Pō̜.wi ʻāyā (krabūankān nai chan sān) chabap LawDD / Infographic ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Ritthitham. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2558 [2015]Other title: Pō̜.wi ʻāyā (krabūankān nai chan sān) Other title: Infographic Pō̜.wi ʻāyā (krabūankān fō̜ng læ withī phičhāranā khadī ʻāyā sānchanton) Other title: ป.วิ อาญา (กระบวนการในชั้นศาล) | Infographic ป.วิ อาญา (กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีอาญาศาลชั้นต้น).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654673] (1). Checked out (6).

Open Library:
Kotmāi radap ʻanubanyat tām kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā / กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. Saphā Thanāikhwām. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | สภาทนายความ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Saphā Thanāikhwām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 647969] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4610 .ก25 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 647969] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 647969] (2).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (3). Checked out (4).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (4). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā māttrā 192 : lakkān thāng thritsadī læ phākpatibat / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 : หลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / โดย สุเนติ คงเทพ.

Suneti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 641117] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 641117] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 641117] (5). Checked out (1).

Open Library:
Kānphičhāranā khadī thī pentham nai kāndamnœ̄n khadī ʻāyā chan kō̜n kānfō̜ng khadī / การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนการฟ้องคดี / กองบรรณาธิการ ศราวุฒิ ประทุมราช ... [และคนอื่นๆ].

Sarāwut Prathumrāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ศราวุฒิ ประทุมราช | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 669494] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 669494] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kānsō̜psūan læ kānfō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt sān khwǣng / การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp333 : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ653 2560] (6).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 1-208 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 1-208 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาคปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637019] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637019] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kret kotmāi ʻāyā = A miscellany of criminal law : māttrā 209-398 / เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law : มาตรา 209-398 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9], ปรับปรุงใหม่ ภาค ปีการศึกษา 2557.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Bandit ʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2557 [2014]Other title: Miscellany of criminal law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637035] (2).

Open Library:
Khadī khwāmphit nō̜k rātchaʻānāčhak : kānsō̜psūan kānkhūapkhumtūa kap kānpō̜ngkan kānthutčharit / คดีความผิดนอกราชอาณาจักร : การสอบสวน การควบคุมตัว กับการป้องกันการทุจริต / โดย พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร.

Phitphan Sētthabut. Sathāban Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt Sanyā Thamsak. by พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร | สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt Sanyā Thamsak, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2017 688209] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 688209] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2017 688209] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2017 688209] (2).

Open Library:
Khrop khrư̄ang rư̄ang khadī ʻāyā thutčharit / ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต / โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย.

Sārarak Suwansērī. ʻĀkhom Sīyāphai. by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4516 .ส46 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kham thām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā læ phayān lakthān / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 643087] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 643087] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 643087] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 643087] (4). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā 2 : phrō̜m sarup yō̜ lakdīkā thī samkhan læ khō̜sangkēt mo̜ samrap chai nai kānsưksā radap parinyātrī nēti sō̜p 'aiyakān phūchūai læ phūchūaiphūphiphāksā / คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 : พร้อมสรุปย่อหลักฎีกาที่สำคัญและข้อสังเกต เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรี เนติ สอบอัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา / โดย วิเศษ อ่อนตา.

Wisēt ʻŌ̜ntā. by วิเศษ อ่อนตา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...: Khana Bukkhon Panaratcha, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 639313] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639313] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639313] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 645695] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 645695] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 645695] (3). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lēm 2, phāk 3-4 (māttrā 157-245) / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phāk 3-4 (māttrā 157-245). Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658102] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658102] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 2] (4). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi wichā sammanā kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อรรถพล ใหญ่สว่าง.

ʻAtthaphon Yaisawāng, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētbanthittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 649359] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 649359] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .อ433 2558] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . lem 1, Khwāmrū bư̄angton kīeokap rabop kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Other title: Khwāmrū bư̄angton kīeokap rabop kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .อ73 2555 ล. 1] (2).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . lem 2, Sithi khō̜ng phūsīhāi nai khadī ʻāyā / คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช.

Uthai ʻĀthiwēt. by อุทัย อาทิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī.Čhē. Phrinting, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Other title: Sithi khō̜ng phūsīhāi nai khadī ʻāyā Other title: สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 629874] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 629874] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 629874] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)