Your search returned 105 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khō̜ phičhāranā prakō̜p phrarātchabanyat / ข้อพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติ / ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

Samnak Sānyuttitham. Sūn Witthaya Bō̜rikān Sānyuttitham. by สำนักงานศาลยุติธรรม. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ข52 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ข52 2551] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2551 (sō̜p wan thī 24, 25 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2551) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 24, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2008 671067] (1).

Open Library:
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakān tulākān nai tamnǣng phū chūai phūphiphāksā phrō̜m thong khamtō̜p Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit phāsā ʻAngkrit Kotmāi Ratthammanūn Kotmāi Wādūai Rabīap Khārātchakān Fāi Tulākān Sān Yuttitham læ Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Sān Yuttitham Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām ʻĀyā Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng Kotmāi Laksana Phayān Phrathammanūn Sān Yuttitham læ Kotmāi Wichā Lư̄ak : pračham pī Pō̜.Sō̜. 2555 (sō̜p wan thī 5, 6 Phrưtsaphākhom Pō̜.Sō̜. 2555) ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2555 (สอบวันที่ 5, 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...] : [Samnakngān Sān Yuttitham], 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 671068] (1).

Open Library:
Khūmư̄ honthāng kǣ kān khāt nat yư̄n kham haikān kān khāt nat phičhāranā læ withīkān khō̜ hai phičhāranā khadī mai / คู่มือหนทางแก้ การขาดนัดยื่นคำให้การ การขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่ / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1758.ข63 จ63 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1758.ข63 จ63 2559] (4). Checked out (1).

Open Library:
Čham tūabot samkhan 70 māttrā phayān lakthān / จำตัวบทสำคัญ 70 มาตรา พยานหลักฐาน / The Success Group.

Success Group. by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Pimaksorn, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 663420] (2). Checked out (3).

Open Library:
Thō̜tkhwām Code & Decode pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng, pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā, phrō̜m Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng (chabap thī 26), Phō̜. Sō̜. 2557 (kāndamnœ̄n khadī bǣp klum) / ถอดความ Code & Decode ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2557 (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) / สุเนติ คงเทพ.

Sunēti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Other title: Code & Decode pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng, pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Code & decode ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 646849] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 646849] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 646849] (4).

Open Library:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5-6 ; Phrathammanūn sān yuttitham ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā . ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5-6 ; พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2478] [1935] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2478] [1935]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 6 Other title: Phrathammanūn sān yuttitham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 | พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT494.32477ก52 2478] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 chabap thansamai ; Phrathammanūn sān yuttham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2555 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ฉบับทันสมัย ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 : phrō̜m kot krasūang, khō̜bangkhap prathān Sān Dīkā læ phrarātchakritsadīkā kamnot čhamnūan ngœ̄n nai khadī manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551 Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 : phrō̜m kot krasūang, khō̜bangkhap prathān Sān Dīkā rabīap Krasūang Yuttitham læ rabīap thīprachum yai Sān Dīkā Other title: Phrathammanūn sān yuttham Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā ʻāyā nai sān khwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Phrarātchabanyat hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ระเบียบกระทรวงยุติธรรม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา | พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 635844] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā Phrathammanūn Sānyuttitham Phō̜.Sō̜. 2543 læ rabīap ... kānʻō̜kmāičhap māikhon māikhang plō̜ichūakhrāo kānkhumkhrō̜ng phayān kānpatibat tō̜ phayān kānnang phičhāranā khadī khropʻong khana Phrarātchabanyat čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwāmʻāyā nai sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Phrarātchabanyat hai nam withī phičhāranā khwāmʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 Phrarātchakritsadīkā hai chai botbanyat māttrā 3 hǣng phrarātchabanyat hai nam withī phičhāranā khwāmʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 bangkhap samrap khadī thī kœ̄tkhưn nai bāngthō̜ngthī (chabap thī 7) Phō̜.Sō̜. 2532 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และ ระเบียบฯ การออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง ปล่อยชั่วคราว การคุ้มครองพยาน การปฏิบัติต่อพยาน การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2532 / รวบรวมโดย บุญทรง พฤกษาพงษ์.

Thailand. Bunsong Phrưksāphong. by ไทย | บุญทรง พฤกษาพงษ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Niti Bannakān, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [2557?] [2014?]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā Phrathammanūn Sānyuttiham Phō̜.Sō̜. 2543 ... Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ....Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633268] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633268] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ผู้รวบรวม รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์, นราธิป ใจน้อย.

Thailand. Laws, statutes, etc. Rattawit ʻAnantawitthayānon. Narāthip Čhainō̜i. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ | นราธิป ใจน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sakāi Buk, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2561] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Phrathammanūn sān yuttham ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2556 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnāmtān. by ไทย | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Phrathammanūn sān yuttham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 628757] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551 pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttham / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2560] [2017]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttham Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1650.ก28 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1650.ก28 2560] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk ; Phrathammanūn sān yuttham kǣkhai lāsut Tulākhom 2560 ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขล่าสุด ตุลาคม 2560 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk Other title: Phrathammanūn sān yuttham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค | พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2560] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttham phǭ.rǭ.bǭ. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng phǭ.rǭ.bǭ. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m pǭ.wi. ʻāyā chabap thī 24 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา ฉบับที่ 24 / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Knanawichākān The Justice Group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | คณะวิชาการ The Justice Group.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phim 'Aksǭn, [2548?] [2005?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2548?] [2005?]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1650.ก28 2548ง] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttitham rabīap kānʻō̜k māičhap māikhon māikhang kān plō̜ichūakhrāo kānnang phitčhāranā khadī khrop ʻong khana læ tō̜nư̄ang phō̜. rō̜. bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phitčhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng phō̜. rō̜. bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

Thailand. Phichai Ninthǭngkham. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAthataya Milennīam Čhamkat, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2549 [2006]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K2110.ก48 2549 ท95] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng withī phičhāranā khwām ʻāyā phrathammanūn sān yuttitham rabīap kānʻō̜k māičhap māikhon māikhang kān plō̜ichūakhrāo kānnang phitčhāranā khadī khrop ʻong khana læ tō̜nư̄ang kānkhumkhrō̜ng læ khā tō̜pthǣn phayān nai khadī ʻāyā nǣothāng nai kānpatibat tō̜ phayān phō̜. rō̜. bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phitčhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng phō̜. rō̜. bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng mā chai bangkhap nai sānčhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง การคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา แนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

Thailand. Phichai Ninthǭngkham. by ไทย | พิชัย นิลทองคำ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAthataya Milennīam Čhamkat, [2554] [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, [2554] [2011]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2011 663706] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn Sān Yuttitham Phō̜.Rō̜.Bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phō̜.Rō̜.Bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng mā chai bangkhap nai Sān Čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; วิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เนติบัณฑิต สมัยที่ 65.

Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 65. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 65, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65, [2556] [2013]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng Withī phičhāranā khwām ʻāyā Phrathammanūn Sān Yuttitham Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1704 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704 2556] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 1 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Sutthi Nitrōt. Pračhack Phutthisombat. Wichai Wiwitsēwī. Chūchāt Sīsǣng. Khemchai Chutiwong. Pradit 'Ēkmanī. Samit Warāʻubon. Mārut bunnāk, Čhamlō̜ng Suksiri. Montrī Yō̜tpanyā, Suwan Trakānphan. ʻAthirāt Manīphāk. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สุทธิ นิชโรจน์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | วิชัย วิวิตเสวี | ชูชาติ ศรีแสง | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมิทธิ์ วราอุบล | มารุต บุนนาค, 2467- | จำลอง สุขศิริ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 1] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 2 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Sanga Dūangʻamphō̜n. Wicha Mahākhun, Somphon Sattayā'aphithān. Rœ̄ngtham Latphlī, Rawat Chamchalerm. Pradit 'Ēkmanī. Khemchai Chutiwong. Sak Kō̜sǣngrư̄ang, Pračhack Phutthisombat. Chūchāt Sīsǣng. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สง่า ดวงอัมพร | วิชา มหาคุณ, 2489- | สมพล สัตยาอภิธาน | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | ประดิษฐ์ เอกมณี | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | ชูชาติ ศรีแสง | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 2] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)