Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
40+ yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai / 40+ ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yōmsin. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Sīsip būak yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai Other title: สี่สิบบวกยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .อ62 2560] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .อ62 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .อ62 2560] (1).

Open Library:
Knock down money ʻō̜m ngœ̄n hai yūmat! / Knock down money ออมเงินให้อยู่หมัด! / เรื่อง ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ; ภาพประกอบ อุบลโพยม องสารา.

Saranyā Rōtphithakchīp. ʻUbonphayōm ʻOngsārā. by ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ | อุบลโพยม องสารา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 632359] (1).

Open Library:
Money pro เงินก้อนโตคุณทำได้ / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ; บรรณาธิการเล่ม ฉัตร์ฤดี อนันต์ศิริขจร.

by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | ฉัตร์ฤดี อนันต์ศิริขจร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ว663] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .ว663] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ว663] (2).

Open Library:
Money pro เงินทองต้องจัดการ / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ.

by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG179 .ว6633 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ว6633 2554] (2).

Open Library:
Money pro เงินทองต้องจัดการ / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ.

by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ว6633 2554ก] (1).

Open Library:
Money pro แผนการเงิน แผนชีวิต / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ.

by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG179 .ว665] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ว665] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .ว665] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG179 .ว665] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ว665] (2).

Open Library:
Kō̜ngthun rūam chabap phư̄nthān by Mr. Messenger = Mutual fund guide / กองทุนรวม ฉบับพื้นฐาน by Mr. Messenger = Mutual fund guide / เขียนโดย Mr. Messenger ; เรียบเรียงโดย ปรรณ ญาภิรมย์.

Chayanon Rakkānčhanan. Pan Yāphirom. by ชยนนท์ รักกาญจนันท์ | ปรรณ ญาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2557] [2014]Other title: Mutual fund guide.Availability: No items available Checked out (3).

Open Library:
Kasīan sabāi satai khon mī lūk / เกษียณสบาย สไตล์คนมีลูก / วีระพล บดีรัฐ.

Wīraphon bō̜dīrat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by วีระพล บดีรัฐ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: FIN HG 2015 663148] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 663148] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2015 663148] (1).

Open Library:
เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน / ผู้เขียน อมิตา อริยอัชฌา.

by อมิตา อริยอัชฌา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG179 .อ4522] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .อ4522] (1).

Open Library:
Khwāmlap khō̜ng sēt rīan chai ngœ̄n kō̜n lek dưngdūt ngœ̄n kō̜n tō / ความลับของเศษเหรียญ ใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโต / คะเมะดะ จุนอิชิโร ; ผู้แปล บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์.

Kameda, Junichiro. Bančhœ̄t Chawalitrư̄angrit. by คะเมะดะ, จุนอิชิโร | บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558] [2015]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ Happy money guide : tō̜n wāngphǣn kānʻō̜m samamsamœ̄ / คู่มือ Happy money guide : ตอน วางแผนการออมสม่ำเสมอ / ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.

Thanāwat Siriwattanakun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: วางแผนการออมสม่ำเสมอ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ธ366 2560] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .ธ366 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ธ366 2560] (2).

Open Library:
Khūmư̄ laksūt phư̄a kānwāngphǣn kānngœ̄n læ kānlongthun samrap phū longthun nakrīan naksưksā læ prachāchon thūapai = TSI investor education handbook / คู่มือหลักสูตรเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป = TSI investor education handbook / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2556?] [2013?]Other title: TSI investor education handbook.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 666918] (2).

Open Library:
Chalāt thuk rư̄ang yokwēn rư̄ang ngœ̄n / ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน / หมอนัท คลีนิกกองทุน.

Thanat Siriwarāngkūn. by ธนัฐ ศิริวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ธ36 2558] (1).

Open Library:
Thāng lư̄ak khō̜ng ngœn ʻō̜m / ทางเลือกของเงินออม / ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์.

Thanaphat Rungthanāphirom. by ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samnak EARN concept, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพ : สำนัก EARN concept, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Tham yāngrai čhưng čha mī ngœ̄n chai māk māk talō̜t chīwit / ทำอย่างไรจึงจะมีเงินใช้มาก ๆ ตลอดชีวิต / กร อุดมเศรษฐทรัพย์.

Kō̜n ʻUdomsētthasap. by กร อุดมเศรษฐทรัพย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phailin, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ก435 2557] (1).

Open Library:
Bāt dīeo kō̜ mai kraden = Save money fast get rich quick / บาทเดียวก็ไม่กระเด็น = Save money fast get rich quick / มัธยา ครองทรัพย์.

Wō̜rachat ʻAnantasap. by มัธยา ครองทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Na Dā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557 [2014]Other title: Save money fast get rich quick.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG4521 .ม634 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG4521 .ม634 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ม634 2557] (1).

Open Library:
Pradchayā Pratīp / ปรัชญาประทีป / โดย ประทีป ตั้งมติธรรม.

Pratīp Tangmatitham. by ประทีป ตั้งมติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Suphālai Čhamkat (Mahāchon), [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ป456 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5386 .ป456 2555] (1).

Open Library:
Patčhai thī mī phon tō̜ khwāmkhēmkhæng khō̜ng klum ʻō̜m sap phư̄a kānphalit nai khēt phư̄nthī phāknư̄a tō̜n bon: rāingān chabap Sombūn ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = [Factors affecting the strengthen of production-oriented savings group in the Upper North Region Area / ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์, กฤษฎา แก่นมณี.

Thanēt Srīwiichailamphan. Kritsadā Kǣnmanī. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sētthasāt. by ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ | กฤษฎา แก่นมณี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Sētthasāt, 2555 [2012] Publisher: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 [2012]Other title: Khrōngkān wičhai patčhai thī mī phon tō̜ khwāmkhēmkhæng khō̜ng klum ʻō̜m sap phư̄a kānphalit nai khēt phư̄nthī phāknư̄a tō̜n bon Other title: Factors affecting the strengthen of production-oriented savings group in the Upper North Region Area | โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2012 639277] (2). Checked out (2).

Open Library:
Mannī mō̜nsatœ̄ sō̜n nū hai rūai / มันนีย์มอนสเตอร์สอนหนูให้รวย / ชอง แจ-อึน เขียน ; อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม แปล.

Jeong, Jae-eun. ʻUraiwan Khim. by ชอง, แจ-อึน | อุไรวรรณ คิม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ช52 2549] (1).

Open Library:
Mī ngœ̄n lư̄a kep mai yāk = Easy ways to save money / มีเงินเหลือเก็บไม่ยาก = Easy ways to save money / พิชญ์ญาดา ดีลิ เขียน ; อรพร บาลี วาด.

Phiyādā Dīli. ʻŌ̜raphō̜n Bālī. by พิชญ์ญาดา ดีลิ | อรพร บาลี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thing Bīyō̜n Buk Čhamkat, [2556] [2013] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คศ์ จำกัด, [2556] [2013]Other title: Easy ways to save money.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .พ652 2556] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)