Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ปราสาทเขาพระวิหาร : หลุมดำ-หีบพยนตร์-ลัทธิชาตินิยม-ประวัติศาสตร์แผลเก่า-ตัดตอน-กับบ้านเมืองของเรา = Preah Vihear Temple : a black hole-a Pandora's box-nationalism-wounded history and our country: Siam-Thailand / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Edition: แก้ไขครั้งที่สี่.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Other title: หลุมดำ-หีบพยนตร์-ลัทธิชาตินิยม-ประวัติศาสตร์แผลเก่า-ตัดตอน-กับบ้านเมืองของเรา | Preah Vihear Temple : a black hole-a Pandora's box-nationalism-wounded history and our country: Siam-Thailand | หลุมดำ-ลัทธิชาตินิยม-ประวัติศาสตร์แผลเก่า-ประวัติศาสตร์ตัดตอน-กับบ้านเมืองของเรา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 520594] (1).

Open Library:
ปราสาทเขาพระวิหาร : หลุมดำ-ลัทธิชาตินิยม-ประวัติศาสตร์แผลเก่า-ตัดตอน-กับบ้านเมืองของเรา = Preah Vihear Temple : a black hole-nationalism-wounded history and our country: Siam-Thailand / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Charnvit Kasetsiri, by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Lumdam-latthi chātniyom-prawattisāt phlǣkao-prawattisāt tattō̜n-kap bānmư̄ang khō̜ng rao Other title: Preah Vihear Temple : a black hole-nationalism-wounded history and our country: Siam-Thailand | หลุมดำ-ลัทธิชาตินิยม-ประวัติศาสตร์แผลเก่า-ประวัติศาสตร์ตัดตอน-กับบ้านเมืองของเรา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 640293] (1).

Open Library:
Prāsāt Khao Phrawihān : kō̜ranī sưksā prawattisāt kānmư̄ang - latthi chātniyom / ปราสาทเขาพระวิหาร : กรณีศึกษาประวัติศาสตร์การเมือง-ลัทธิชาตินิยม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Charnvit Kasetsiri, Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 647383] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2008 647383] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)