ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
From my garden to yours : , แรงบันดาลใจจากสวนสวยสู่สวนคุณ / โดย ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง. การพิมพ์: กรุงเทพ : บ้านและสวน, 2559 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2016 669925] (1),

ห้องสมุด:
Garden guide : , 40 case studies / โดย ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2014 628345] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB450.97 .ท63 2557] (2),

ห้องสมุด:
มาจัดสวนกันเถอะ / โดย ยุคคล จิตสำรวย. | ลุงเสก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2558 . 139, [5] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2015 649468] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB473 .ย72 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2015 649468] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ระเบียงสวน ระเบียงสวย / โดย อรัญญา ทองโอ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557 . 142 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2014 649471] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2014 649471] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สวนน้ำในบ้าน / โดย ยุคคล จิตสำรวย. | ลุงเสก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557 . 175 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2014 628517] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB423 .ย72 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2014 628517] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)