ผลการค้นหาของคุณมี 20 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ zakka /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 . 140 หน้า : , แปลจาก: Zakka to green wo motto jouzu ni kazaru 150 no idea. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [NK2115 .ก135 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
A beginner's gulde to gardening : , คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น / โดย ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 . 115 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB473 .ท63 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Everyday with plants ทุกวันมีต้นไม้ / โดย ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 . 195 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB473 .ศ64 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
From my garden to yours : , แรงบันดาลใจจากสวนสวยสู่สวนคุณ / โดย ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง. การพิมพ์: กรุงเทพ : บ้านและสวน, 2559 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2016 669925] (1),

ห้องสมุด:
Garden guide : , 40 case studies / โดย ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2014 628345] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB450.97 .ท63 2557] (2),

ห้องสมุด:
Kitchen garden / โดย ศศิยา ศิริพานิช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2554 . 115 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2011 653543] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การจัดสวน = , Garden design / โดย พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ แอนด์ พับลิชซิ่ง, 2538 . 275 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2537. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Adul Wichiencharoen Room [AGRI SB 1995 670330] (1),

ห้องสมุด:
เกร็ดกนก : , แนวคิดทางภูมิลักษณ์ของประเทศไทย / โดย กนก เหวียนระวี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 . 79 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ARCH NA 2015 648294] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ตำราไม้ดัดและก่อเขามอ ขยายพันธุ์ไม้ประดับ และสวนญี่ปุ่น   การพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์เกษมสัมพันธ์การพิมพ์, 2508 . 41, [10] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
แต่งสวนสวยด้วยตนเอง = , Garden design / โดย อ. ณัฏฐาพร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด, 2554 . 208 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB472 .อ224 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB472 .อ224 2554] (2),

ห้องสมุด:
มาจัดสวนกันเถอะ / โดย ยุคคล จิตสำรวย. | ลุงเสก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2558 . 139, [5] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2015 649468] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB473 .ย72 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2015 649468] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ระเบียงสวน ระเบียงสวย / โดย อรัญญา ทองโอ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557 . 142 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2014 649471] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2014 649471] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
วิธีปลูกต้นไม้นอกอาคาร (การจัดสวน) / โดย บุเรศรบำรุงการ, | เจริญ วงศ์ตลาดขวัญ, การพิมพ์: พระนคร : บริษัท ศิริพัสตุ์, 2509 . 38, [10] หน้า : , ม.ร.ว. มณฑลี วรวุฒิ รุ่งเรืองสุข พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า วรพงษ์ทัศนา วรวุฒิ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
สวนขนาดเล็กสไตล์ชนบทฝรั่งเศส /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558 . 100 หน้า : , แปลจาก: Chiisana French niwa zukuri. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2015 661568] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สวนธรรมชาติ / โดย ธนาศรี เพ็ชรยิ้ม. | ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2561 . 221 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB472.45 .ธ365 2561] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สวนน้ำในบ้าน / โดย ยุคคล จิตสำรวย. | ลุงเสก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557 . 175 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2014 628517] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB423 .ย72 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2014 628517] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สวนในบ้าน. โดย ทิพาพรรณ ศิริเวชฏารักษ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บ้านและสวน, 2555 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB472 .บ63 2555 ล. 33] (1),

ห้องสมุด:
สวนในบ้าน. โดย อิศรา แพงสี. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บ้านและสวน, 2554 . 159 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB472 .บ63 2554 ล. 32] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2011 620918] (2),

ห้องสมุด:
หลักการออกแบบจัดสวน = , Principles of landscape design /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2561 . 275 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB472 .อ843 2561] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)