ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ตำราไม้ดัดและก่อเขามอ ขยายพันธุ์ไม้ประดับ และสวนญี่ปุ่น   การพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์เกษมสัมพันธ์การพิมพ์, 2508 . 41, [10] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
วิธีปลูกต้นไม้นอกอาคาร (การจัดสวน) / โดย บุเรศรบำรุงการ, | เจริญ วงศ์ตลาดขวัญ, การพิมพ์: พระนคร : บริษัท ศิริพัสตุ์, 2509 . 38, [10] หน้า : , ม.ร.ว. มณฑลี วรวุฒิ รุ่งเรืองสุข พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า วรพงษ์ทัศนา วรวุฒิ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)