ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ครูผู้ "วิริยะ" : , หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2556 . 408 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2013 624875] (2),

ห้องสมุด:
นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 . 548 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K5015.4 .น63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K5015.4 .น63 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K5015.4 .น63 2561] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)