Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khwāmwang kap čhintanākān thāng manutsayasāt / ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์ / คงกฤช ไตรยวงค์, ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Walailak) Khongkrit Traiyawong. Thanaphāt Dētphāwutthikun. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 7 : 2557 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) | คงกฤช ไตรยวงค์ | ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Sayām, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : ศยาม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: AZ782 .ก6436 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AZ782 .ก6436 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
Yū dūai kan : lōk theknōlōyī khwāmlư̄amlam læ khwāmpen ʻư̄n = Being with : the world, technology, inequality and otherness / อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น = Being with : the world, technology, inequality and otherness / ชาญณรงค์ บุญหนุน, คงกฤช ไตรยวงค์, พัชชล ดุรงค์กวิน บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanām Čhan) Channarong Boonnoon. Kongkrit Triyawong. Phatchon Durongkawin. Chānan Yō̜thong, Donlawat Buapradit. Theera Roungtheera. Natthanai Prasannam. Boonlert Visetpricha, Nattawut Singkul, Pakorn Singsuriya. Pannawit Thēra. Panipa Suksom. Jakkrit Sangkhamanee. Piyanat Prathomwong. Piyabut Sumēttikun. Peranat Pīamsaksunti. Phō̜nnapa Thatdō̜kmai. Phutthiphong ʻƯngkanungwēt. Moodjalin Sudcharoen. Mutita Charonesuk. Maytawee Holasut. Rawipon Leemingsawa. Worayuth Pornprasert. Davisakd Puaksom. Watcharabon Buddharaksa. Sarinya Arunkhajornsak. Saraj Sindhuprama. Sorasak Ngamcachonkulkid, Sikkha Songkamchum. ʻAphipon Sǣtang. Attapon Pamakho. Omsin Jatuporn. Olarn Ongla. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana ʻAksō̜nsāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) | ชาญณรงค์ บุญหนุน | คงกฤช ไตรยวงค์ | พัชชล ดุรงค์กวิน | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ | ธีระ รุ่งธีระ | นัทธนัย ประสานนาม | บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516- | นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2520- | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | ปัณณวิชญ์ เถระ | ปาณิภา สุขสม | จักรกริช สังขมณี | ปิยณัฐ ประถมวงษ์ | ปิยบุตร สุเมตติกุล | พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ | พรนภา ทัดดอกไม้ | พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช | มุจลินท์ สุดเจริญ | มุทิตา เจริญสุข | เมธาวี โหละสุต | รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ | วรยุทธ พรประเสริฐ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | วัชรพล พุทธรักษา | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | สรัช สินธุประมา | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สิกขา สองคำชุม | อภิพล แซ่ตั้ง | อรรถพล ปะมะโข | ออมสิน จตุพร | โอฬาร อ่องฬะ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khopfai], 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพ : คบไฟ], 2561 [2018]Other title: Being with : the world, technology, inequality and otherness.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)