Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5000 .ท64 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | สุจิต บุญบงการ | กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | บรรเจิด สิงคะเนติ | ปกรณ์ ปรียากร | สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | วิษณุ เครืองาม, 2494- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | วุฒิสาร ตันไชย | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | ศรีราชา วงศารยางกูร | วิชา มหาคุณ, 2489- | นพนิธิ สุริยะ | พรรณราย ขันธกิจ | กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | สุรพล นิติไกรพจน์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (31), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30).

Open Library:
อาจาริยบูชา : หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม / พนม เอี่ยมประยูร บรรณาธิการ.

by พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | ไพโรจน์ ชัยนาม | สมยศ เชื้อไทย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | วิษณุ วรัญญู | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรพล นิติไกรพจน์ | อรพิน สบายรูป | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | จำปี โสตถิพันธุ์ | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | จุมพต สายสุนทร | Prasit Aekaputra | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ภาสกร ชุณหอุไร | ดาราพร ถิระวัฒน์ | ประชุม โฉมฉาย | สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | สุรศักดิ์ มณีศร | อนันต์ จันทรโอภากร | ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Other title: อาจาริยบูชา : อนุสรณ์แด่ ศจ.ไพโรจน์ ชัยนาม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K561 .อ65] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K561 .อ65] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K561 .อ65] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K561 .อ65] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: K561 .อ65] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)