Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1382.7.บ7 ส7] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.7.บ7 ส7] (1). Checked out (2).

Open Library:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV6685.ท9 ส74 2555] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV6685.ท9 ส74 2555] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV6685.ท9 ส74 2555] (7). Checked out (1).

Open Library:
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5000 .ท64 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Nititham pračhak Surasak 60 pī นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5015.4 .น63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5015.4 .น63 2561] (2). Checked out (2).

Open Library:
บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / แปลและเรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by ปาดูซ์, ยอร์ช | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT292 .ป637] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT292 .ป637] (1). Checked out (5).

Open Library:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2548] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3800 .ส74 2548] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: KPT3800 .ส74 2548] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ส74 2548] (5).

Open Library:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2551] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3800 .ส74 2551] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: KPT3800 .ส74 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ส74 2551] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2553] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ส74 2553] (5).

Open Library:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2555] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2555] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 601696] (3). Checked out (1).

Open Library:
Pramūan kotmāiʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā tūabot thī prapprung kǣkhai lāsut : phrǭm dūai tārāng sadǣng ʻongprakǭp khwāmphit tām pramūan kotmāiʻāyā Rabīap rātchakān fāi tulākān sān yutitham wādūai kānkamnot čhamnūan chūamōng thī thư̄ pen kāntham ngān nư̄ng wan læ nǣo patibat nai kānhai thamngān bǭri bǭrikān sangkhom rư̄ sāthārana prayōt thǣn khāprap læ kānplīan sathānthī kakkhang phǭ.sǭ. 2546 læ Rabīap Krasūang Yutitham wādūai lakkēn læ withīkān prahān chīwit nakthōt phǭ.sǭ.2546 / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637118] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637118] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637118] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāiʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā tūabot thī prapprung kǣkhai lāsut : phrǭm dūai tārāng sadǣng ʻongprakǭp khwāmphit tām pramūan kotmāiʻāyā Rabīap rātchakān fāi tulākān sān yutitham wādūai kānkamnot čhamnūan chūamōng thī thư̄ pen kānthamngān nư̄ng wan læ nǣo patibat nai kānhai thamngān bǭrikān sangkhom rư̄ sāthāranaprayōt thǣn khāprap læ kānplīan sathānthī kakkhang phǭ.sǭ. 2546 læ Rabīap Krasūang Yutitham wādūai lakkēn læ withīkān prahān chīwit nakthōt phǭ.sǭ.2546 / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ส74 2560] (2). Checked out (4).

Open Library:
Pramūan kotmāiʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā tūabot thī prapprung kǣkhai lāsut : phrǭm dūai tārāng sadǣng ʻongprakǭp khwāmphit tām pramūan kotmāiʻāyā Rabīap rātchakān fāi tulākān sān yutitham wādūai kānkamnot čhamnūan chūamōng thī thư̄ pen kānthamngān nư̄ng wan læ nǣo patibat nai kānhai thamngān bǭrikān sangkhom rư̄ sāthāranaprayōt thǣn khāprap læ kānplīan sathānthī kakkhang Phō̜.Sō̜. 2546 læ Rabīap Krasūang Yutitham wādūai lakkēn læ withīkān prahān chīwit nakthōt Phō̜.Sō̜. 2546 læ khō̜bangkhap khō̜ng ʻaiyakān sūngsut wādūai lakkēn withīkān læ ngư̄ankhai kāntrūatsō̜p hā sapsin khō̜ng phū tō̜ngthōt prap Phō̜.Sō̜. 2560 / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 และข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ พ.ศ. 2560 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ส74 2561] (2). Checked out (6).

Open Library:
อาจาริยบูชา : หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม / พนม เอี่ยมประยูร บรรณาธิการ.

by พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | ไพโรจน์ ชัยนาม | สมยศ เชื้อไทย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | วิษณุ วรัญญู | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรพล นิติไกรพจน์ | อรพิน สบายรูป | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | จำปี โสตถิพันธุ์ | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | จุมพต สายสุนทร | Prasit Aekaputra | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ภาสกร ชุณหอุไร | ดาราพร ถิระวัฒน์ | ประชุม โฉมฉาย | สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | สุรศักดิ์ มณีศร | อนันต์ จันทรโอภากร | ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Other title: อาจาริยบูชา : อนุสรณ์แด่ ศจ.ไพโรจน์ ชัยนาม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K561 .อ65] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K561 .อ65] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K561 .อ65] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K561 .อ65] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: K561 .อ65] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)